Брутните финансови активи на българските домакинства са нараснали с едва 0,1% през 2020 г., което е най-слабото увеличение от 2000 г. Това показва докладът на Allianz за благосъстоянието на жителите на 60 държави, включително и България.

Така  финансово състояние на българите стига общо 88 млрд. евро (149% от БВП) или по 12 714 евро на глава от населението. Брутните финансови активи включват парични средства и банкови депозити, пари, инвестирани в застрахователни компании и пенсионни фондове, и инвестиции в ценни книжа и фондове.

Задълженията на българите обаче растат с по-бързи темпове – 5% на годишна база до общо 19 млрд. евро и 2707 евро на глава от населението.
От 2010 година насам обаче брутните финансови активи на българските домакинства са нараснали двойно до 10 008 евро през 2020 г.

Преди година сумата бе 9586 евро. Увеличението им през миналата година се дължи основно на увеличението на активи като пари в обръщение и депозити, застраховането и др.

С нетни финансови активи на глава от населението от 10 010 евро, България остана на 35-то място в класацията на най-богатите страни.
Благодарение на силния ръст на активите през последното десетилетие, съотношението пасив-активи за региона като цяло спадна значително до 24% през 2020 г. спрямо 30% през 2009 г.

Нетните финансови активи на глава от населението също са се увеличили през последното десетилетие. Наблюдава се положително развитие: нетните активи на Чешката република на глава от населението са се удвоили почти през 2010 г. до 29 450 евро; с това чешките домакинства са най-богатите в региона, следвани от словенските (23 010 евро).

istock
istock

Но и в други страни се наблюдава огромно увеличение, например Полша например се е увеличила от 4 040 евро през 2010 г. до 9 880 евро, а България е увеличила нетните си активи на глава от населението почти два пъти до 10 1010 евро от 2010 г.

Колко пари имат българите

Страни като Русия (5 870 евро на  глава от населението) и Турция (2370 евро на глава от населението), от друга страна, също са увеличили нетното си богатство, но тяхното ниво на богатство като цяло все още е под това на страните от ЕС, пише още в доклада.

В него се посочва още, че преди пандемията имаше държави с висок процент домакинства със свръхзадлъжнялост. Това отчасти се дължи на нови форми на кредитиране като BNPL - купувайте сега, плащайте по –късно. В този контекст предстои много работа на политиците да продължат да защитават най-уязвимите.

Allianz
Allianz

Възможностите за забавено плащане са една от модните думи във финансите. За потребителите по време на икономически проблеми изглежда идилично: купувайте сега каквото искате и плащайте за това в отложен период. Дори преди пандемията този механизъм имаше много специална привлекателност: той е проектиран за ерата на многоканалното пазаруване, пише още в анализа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg