С ваучерите за храна на електронен носител ще бъде технически ограничено тегленето на суми в брой и замяната им срещу пари. Това съобщиха в интервю за БТА от финтех компанията "БОРИКА" АД, която е оператор на платежната инфраструктура у нас.
 
Ваучерите за храна ще бъдат изцяло електронни от 1 юли 2024 г. със законови промени, приети с държавния бюджет тази година. От 1 януари догодина започва преходен период, в който ще се получават и на хартия, както е в момента. По темата БТА вече публикува интервю с Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, в което е отразено мнението на бизнеса, и продължава да дава информация за процеса от останалите страни в него.
 
Е-ваучерът ще бъде вид платежен инструмент, но за разлика от дебитните и кредитни банкови карти ще бъде предоставян чрез работодателя на работниците и служителите, и ще се използва за заплащане на храна и хранителни продукти. Работодателите са отговорни и следва да подават информация към съответния оператор на ваучери, с който имат договорни отношения, относно захранването на суми по съответните електронни носители на техните служители. Както и досега, с ваучерите няма да може да се заплащат тютюневи изделия, алкохол, стоки и услуги извън регламентираните.
 
"На този етап със сигурност можем да заявим, че технологичното решение по издаване и обслужване на електронните ваучери за храна, предложено от "БОРИКА" АД, няма да изисква от участниците допълнителни инвестиции, свързани със закупуване на хардуер, софтуер и последващата им поддръжка, тъй като решението се предлага по модела Платформа като услуга (PaaS), което предполага минимални разходи по обслужване. Това го прави подходящо както за операторите на ваучери за храна на електронен носител, така и за платежните институции, участващи в процеса по издаване и обслужване на електронните ваучери", коментираха още от финтех компанията.
 
Към момента не са извършвали калкулации за допълнителни услуги, свързани с процеса, включително консултантски услуги. От компанията посочиха, че е възможно операторите да начисляват допълнителни такси, свързани с обслужване на работодателите и/или търговците.
 
"По отношение на електронния носител, в който ще се зареждат издадените ваучери за храна, Националната картова и платежна схема ще предложи на операторите нов продукт под бранда bcard, т.нар. bcard е-ваучери, който има някои от продуктовите и технически характеристики на платежните и предплатени карти bcard, но е модифициран съобразно регулаторните изисквания към ваучерите за храна на електронен носител. Като национален продукт, картата "bcard е-ваучери" е може би най-евтиното решение за осигуряването на ваучери за храна на електронен носител, предвид социалния характер на разходите, съответно и на услугата, която трябва да се предостави", коментират от "БОРИКА".
 

istock
istock

Начините за издаване и обслужване на ваучерите за храна на електронен носител ще бъдат урегулирани с предстоящите промени по Наредба 7 на Министерството на финансите. В момента тези промени се обсъждат и изготвят от експертна група, включително с участието на оператори на ваучери за храна, имащи опит у нас и в чужбина.
 
От Министерството на финансите съобщиха за БТА, че във връзка с издаването на ваучерите за храна на електронен носител се предвиждат нови разрешения за оператори.

Как ще се ползват електронните ваучери за храна

"С цел избягване на резки промени в нормативната уредба и затрудняване на лицата, се предвижда да се запазят основните елементи на действащата схема за ваучери за храна и редът за прилагането, а именно работодателите ще поръчват ваучери за храна на електронен носител на оператори и с тези ваучери наетите лица ще могат да пазаруват хранителни стоки, без алкохол и тютюневи изделия, в магазини, които имат сключен договор за обслужване с конкретния оператор, издал ваучерите", уточняват от ведомството.
 
За първите шест месеца на 2024 г. ще се прилага данъчното облекчение и за ваучери за храна на хартиен носител, и за такива на електронен носител, като по този начин ще се осигури плавен преход към ползването изцяло на електронни ваучери. Това е свързано и с изграждане на нова мрежа от договорни взаимоотношения между работодатели, оператори и магазини за хранителни стоки от една страна, както и с осигуряването на техническа готовност от страна на операторите за издаване на ваучери за храна на електронен носител.
 
От финансовото министерство уточняват, че електронните ваучери остават социален разход на работодателя и представляват данъчно облекчение. В размер до 200 лв. месечно на служител, социалният разход под формата на ваучери за храна на електронен носител е освободен от облагане на ниво работодател с данък върху разходите, а на ниво нает не се облага с данъци върху доходите, както и върху него не се дължат осигурителни вноски.
 
С дигитализацията за работодателя отпада необходимостта от осигуряване на ресурси за физическо разпределение, предоставяне и съхранение на хартиените носители. На ниво оператор и магазини за хранителни стоки ще отпадне необходимостта от физическо отчитане и съхранение на хартиените носители.
 

istock
istock

В момента операторите водят отчетност на броя и серийните номера на отпечатаните от тях ваучери за храна. Те са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им, както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите. Според законовата уредба всички плащания между оператори и работодатели и между оператори и доставчици се извършват по банков път. Операторите издават документи за предоставените ваучери, в които задължително се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, като задължително предприемат всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение, ползването и осребряването на ваучерите за храна.
 
Операторите сключват договори с работодатели, на базата на които отпечатват заявените от бизнеса ваучери за храна. Номиналната стойност на поръчаните ваучери, отделно от възнаграждението за услугата, се внасят от работодателя в открита от оператора специална банкова сметка "ваучери за храна", след което операторът предоставя отпечатаните ваучери на работодателя, който от своя страна ги предоставя на свои служители. Те могат да ги ползват само в търговски обекти, с които конкретният оператор има сключен договор за обслужване.
 
От Министерството на финансите посочват, че с данъчното облекчение се насърчават работодателите да извършват социални разходи под формата на предоставяне на храна на работниците/служителите с цел възстановяване на работоспособността им и увеличаване на производителността на труда.
 
Доклади за данъчните разходи на министерството показват, че през 2007 година са били освободени от облагане малко над 2,9 млн. лева социални разходи за ваучери за храна. През годините сумата расте и достига близо 38,8 млн. лева през 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg