„Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще инвестира близо 2,3 млрд. лв. в развитието на българския бизнес до края на годината. Това заяви заместник-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Калин Маринов на българо-турски форум в Бургас.

Средствата ще бъдат отпускани като безвъзмездна помощ, като финансови инструменти и като комбинация от двата вида финансиране. Те са част от пакета за подкрепа на компаниите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и новите програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Маринов посочи, че още близо два месеца продължава кандидатстването по третата процедура от НПВУ за изграждане на собствени ВЕИ системи в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. Бюджетът й е 200 млн. лв. и от нея могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори.

„В следващите седмици ще бъдат отворени и останалите две мерки по Плана – за насърчаване на прехода към кръгова икономика и за подкрепа на компании с „Печат за високи постижения“ от ЕК“, обясни той. По първата микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост ще могат да кандидатстват за общо 180 млн. лв. за ново оборудване, с което да сведат до минимум щетите върху околната среда. Със 118,5 млн. лв. по втората процедура ще бъде подпомогнато реализирането на 15 иновативни проекти за авангардни технологии - биоразградими продукти, различни софтуерни решения за сигурен родителски контрол, разпознаване на изображения, ускоряване развитието на лекарства, както и персонализирана и интелигентна грижа за хора с увреждания.

Според заместник-директорът на ГД ЕФК до края на годината по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще бъдат отворени процедури за безвъзмездна помощ и финансови инструменти за повече от 1,3 млрд. лв. Първите две мерки с бюджет над 420 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на развойна дейност и внедряване на иновации.

Европрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината

„Ще могат да кандидатстват дружества от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, разказа Маринов.

В края на годината ще бъде отворена мярка за 117,5 млн. лв. за подобряване на производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите.

„Вече имаме и подписано споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за 1,2 млрд. лв. Разработването на част от предвидените инструменти вече започна с пазарни консултациите и се очаква скоро да започне подбора на финансови посредници, които ще инвестират средствата в предприятията. Предвидени са за изпълнение както дългови, така и дялови финансови инструменти. С тях компаниите ще развиват конкурентоспособността си, капацитета си за научни изследвания и внедряване на модерни производствени решения, ще създават нови работни места, както и цифрови технологии за улесняване на живота на гражданите“, допълни той.

Калин Маринов представи и възможностите по новата за България Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. През 2023 г. наличните средства по нея ще бъдат 461,82 млн. лв., като ще бъдат инвестирани в три процедури – за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в страната, както и във ваучерна схема за партньорство между бизнеса и научните организации.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg