При размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 710 лв. ще бъде реализиран ръст от 9,2% спрямо 2021 г. Това е записано в мотивите към Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 година, внесен от социалния министър Георги Гьоков.

Това увеличение  съответства на ръста на средната работна заплата за 2020 г. от 9,5% и прогнозните ръстове на компенсациите на един нает през 2021 и 2022 г. от 8,9% и 8,1% съгласно Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2022-2024 г., пише още в документа.

Също така, при определяне на размера на минималната работна заплата от 710 лв. е взет предвид отчетения индекс на цените на малката кошница от декември 2021 г. към декември 2020 г. с ръст от 7,5%, на хранителните продукти - от 10% и разходите за жилище, вода, електроенергия и други горива - от 7,7%.

Според вносителят увеличението на минималната заплата ще допринесе за повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа, реализиране и задържане на трудовия пазар за повишаване на жизненото равнище, намаляване на риска от бедност сред работещите и намаляване на подоходното неравенство и за стимулиране на вътрешното търсене.

 Минималната работна заплата е най-ниското възнаграждение за положен труд, определено в нормативен акт на правителството и един от основните инструменти за провеждане на подоходната политика. Липсата на актуализация на минималната заплата ще окаже негативно въздействие върху реалните доходи на работниците и върху способността на българския бизнес да прилага успешно моделите на управление в съответствие с икономическото развитие.

Евростат: България е с най-ниска минимална заплата

Съотношението между предлагания размер на минималната работна заплата от 710 лв. към отчетената за трето тримесечие на 2021 г. средна работна заплата от 1520 лв. е 46,71%. Така определената стойност на минималната работна заплата е в съответствие с проекта на Директива за определяне на адекватни минимални работни заплати в ЕС и предложените референтни стойности за определяне на минималната работна заплата от 50% от средната работна заплата и 60% от медианната работна заплата, се посочва в мотивите към проекта.

istock
istock

По данни на НСИ от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, наетите на минимална работна заплата към третото тримесечие на 2021 г. са около 503 011 души.

При размер от 413 лв., линията на бедност през 2022 г. ще нарасне с 11,9% спрямо 2021 г., или с 44 лв. повече от националната линия на бедност за предходната година. При запазване размер на минималната работна заплата от 650 лв. през 2022 г., нетният размер на минималната работна заплата ще бъде с 22,1% по-висок от линията на бедност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg