От днес хората ще могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната, за да кандидатстват за по-високите социални помощи. Документи ще могат да се подават и по електронен път.

От днес размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност, която е 504 лева в момента, а няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, който е 75 лв. и не е променян от 2018 г. Основата за достъп до помощи няма да бъде 504 лв., колкото е линията на бедност за 2023 г., а 30% от нея, т.е. 151,20 лв. Право на месечна помощ ще имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, изчислен от тази база.

Праговете за достъп стават от 151,20 до 249,48 лв. на човек, като при някои категории увеличението е повече от двойно. Размерът на помощта е разликата между тези прагове и реалния доход на семейството. Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв.

Увеличава се и помощта при бедствия и аварии за покриване на инцидентно възникнали нужди. Сега тя е пет пъти от гарантираният минимален доход - 375 лева, а вече ще бъде до трикратният размер на прага на бедността или  1512 лева за тази година.

От 1 юни влизат в сила промените в Закона за социалните помощи

Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, се намалява от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда.
 

istock
istock

С проекта на промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са предвидени нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“.
 
С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частните училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища, по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg