От 1 юни ще се увеличат обхватът и размерите на социално подпомагане, обяви на брифинг в Министерския съвет служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. 

Промените ще се случат след приетото от кабинета постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

„С тези промени се осъществи завършването на законовата реформа и трансформация в областта на социалното подпомагане“, обясни Лазаров. 

От 1 юни влизат в сила промените в Закона за социалните помощи

„Ще бъде разширен обхватът на лицата, които биват подпомагани. До този момент това са около 35 000 души средномесечно. С увеличението ще станат около 45 810 души, което е съществен ръст само за тази година“, допълни още той. 

Лазаров увери, че Агенцията за социално подпомагане е готова за промяната, която ще влезе в сила от 1 юни тази година.  

„С промените се осигурява по-висока степен на социална закрила за повече български граждани“, увери министърът на труда и социалната политика. 

istock
istock

Линията на бедност като основа за определяне на социалното подпомагане 

Лазаров разясни какви са част от мерките, разписани в новия правилник.

„Определя се границата на бедността като основа за определяне и на правото, и на размерите на социалните помощи. Разбира се, създаден е и механизъм за редовна актуализация на социалните помощи. Това се осъществява след като границата на бедността е поставена в основата на социалното подпомагане“, обясни той. 

Вдигат с между 65 и 120% социалните помощи

„Разширяването на кръга от лицата, подпомагани от системата за социално подпомагане, се постига с две цели – поставянето на границата на бедността в условията за получаване на съответните помощи, а от друга страна - с облекчаване на достъпа до социални помощи. Предложенията, които бяха подкрепени, са свързани с намаляване на срока за задължителна непрекъсната регистрация в бюрата по труда. От шест месеца този срок е намален на три. Намалено е и количеството на общественополезния труд от 14 дни по четири часа дневно на 40 часа месечно. Намалени са и сроковете при повторен отказ при полагане на общественополезен труд“, допълни още той. 

Лазаров увери, че всички промени ще имат за краен резултат увеличаването на броя на хората, ползващи социални помощи. 

istock
istock

Облекчаване на ограничителните условия

По сега действащото законодателство, ако лица, кандидатстващи за социални помощи, имат деца, които не посещават редовно училище или не са участвали или изпълнили препоръките на здравните власти за задължителните имунизации и прегледи, отпадаха от подпомагането. В момента се предвижда лицата да могат да ползват социални помощи, но с редуциран размер на помощта. Облекчават се и ограничителните условия за допускане на социално подпомагане в зависимост от притежаваните имоти, по думите на Лазар Лазаров. 

Нов вид помощи

„Дава се право на месечна целева помощ в размер на линията на бедност, предназначена за лица, които са навършили 18-годишна възраст и напускат социалните услуги от резидентен тип, за да могат да покрият своите първоначални разходи, свързани с установяването им и независимия живот“, обяви още той. 

Предлагат по-висок доход за получаване на детски надбавки

Лазаров съобщи и за промяна в размера на помощта, която държавата отпуска за покриването на инцидентно възникнали нужди.

„В настоящия момент тя представлява петкратен размер на гарантирания минимален доход, което е 375 лв. С приетите изменения се предлага да бъде до трикратния размер на официалната линия на бедност за тази година. По този начин размерът на помощта ще се увеличи малко повече от четири пъти – от 375 лв. на 1512 лв.“, посочи той. 

Заявление ще се подава във всички социални служби и онлайн 

Лицата, които имат нужда от социално подпомагане, сами ще изберат социалната служба, в която да подадат своето заявление. Такива заявления ще могат да се подават на територията на цялата страна, както и по електронен път, коментира Лазаров на брифинга в Министерския съвет. 

На днешното правителството заседание кабинетът е приел и промени в Закона за насърчаване на заетостта, с които се цели подобряване на насърчителните мерки за работодатели, които наемат лица от неравнопоставени групи на пазара на труда. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg