Социалното министерство предлага промени н наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които са внесени за обществено обсъждане. В тях е записано, че целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната.

Първата промяна касае определянето на дохода на човек, който има право на помощ за отопление. Диференцираният доход за отопление се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето, както следва:

1. за лице, живеещо само – 185 процента;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 172 процента;

3. за дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 130 процента;

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 180 процента;

5. за родител отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 180 процента.

Нов начин за определяне на социалните помощи от юни

Вторите промени предвиждат да не се спират помощите, ако детето в семейството не ходи на училище. В наредбата се предлага, когато дете от 4 до 16-годишна възраст не учи, размерът на помощта да се намалява с 3 процента за всяко такова дете..

Ако детето е на възраст от 16 до 18 години и не учи и не е регистрирано в дирекция "Бюро по труда", помощта се намалява с 5%.

istock
istock

Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства, които се нуждаят от помощта на държавата.

При предложената конфигурация на целевите групи и граници за достъп се очаква обхватът на програмата за целево енергийно подпомагане да надхвърли 304 хил. лица и семейства.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg