Днес е последният ден, в който хората могат да получат оставащите енергийни помощи за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. До днес тези, които са заявили, че ще получат парите си по пощата, могат да направят това.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че непотърсени до днес включително средства ще се възстановяват в държавния бюджет.
 
Плащанията се отнасят до отпусната целева помощ за отопление в размер на 623,55 стотинки и за допълнителните еднократни помощи от 400 и от 300 лева.

Помощта от 300 лв. ще се предоставя както следва на:
 
- Родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи;
 
- Семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;

- Семейства на близки и роднини, както и приемни семейства, получаващи месечна социална помощ за настаненото в семейството им дете;

- Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
 
- Хора с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест или пък социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания;

Как ще се отпуска новата еднократна помощ за отопление

- Лица и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

istock
istock

Ако хората са в невъзможност да получат лично помощта си в пощенския клон, това може да направи техен роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg