Хората, които имат вече право да си вземат парите, натрупани в универсалните пенсионни фондове, масово искат да ги получат по-бързо, а не да ги взимат във времето като пожизнена пенсия, показват данните на управление "Осигурителен надзор" на КФН.

Едва 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост са сключили универсалните  пенсионни фондове от началото на септември, когато стартира изплащането на вторите пенсии, до края на миналата година. В същото време договорите за разсрочено плащане са 1 863.

Според закона хората могат да получат три вида плащания от частните фондове – еднократно (при натрупани средства по партидата под трикратния размер на минималната пенсия - под 1110 лв. в момента), разсрочено и пожизнена пенсия, ако имат натрупани достатъчно средства, за да им изплащат по 55.50 лв. на месец, което е 15% от минималната пенсия.

Разсроченото плащане е допустимо за хората с натрупани средства, които са над 900 лв./1110 лв., но са недостатъчни за пожизнено плащане от поне 45 лв./55.50 лв. на месец.

За да платят на хората от първите кохорти, от индивидуалните им партиди са прехвърлени близо 4,5 млн. лева във фондове за изплащане на пожизнени пенсии и 8,6 млн. лева във фондове за разсрочени плащания, съобщават още от КФН. През същия период за пожизнени пенсии са изплатени 53 хил. лв., а за разсрочени плащания - 596 хил. лв.

8 хил. лв. пък са платени еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година е 4 849 754 души, като нараства спрямо 31.12.2020 г. с 0,64 на сто.

78 хил. българи разпределени служебно в пенсионен фонд

Нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 557 151 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.

istock
istock

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 332 278 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 72 970 хил. лв.

Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg