Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от Териториалното поделение на НОИ.

Кодексът за социално осигуряване предвижда вземането за пенсия да се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Как да поискаме преизчисляване на пенсията

Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници, обясняват от Националния осигурителен институт.

Фирмите трябва да съхраняват за срок 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

istock
istock

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане на осигурените лица или техни представители, в 14-дневен срок.

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурените лица, както и факти и обстоятелства, свързани с такива документи се издават безплатно, в 14-дневен срок и по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg