Правителството внесе в Народното събрание предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат българите да могат да получават допълнителен паневропейски пенсионен продукт. На практика това означава, че  фондове от други страни в Европейския съюз ще могат да навлязат на пазара в България, да събират осигурителни вноски и да изплащат пенсии у нас.
 
Европейската пенсия е допълнителен доброволен пенсионен персонален продукт, чиято цел е да допълва съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти в държавите членки. Рамката за създаването и предлагането му не цели да замени или да хармонизира съществуващите национални персонални пенсионни продукти или схеми, нито да засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти.
 
По този начин ще се позволи пренасяне на осигуровките и пенсиите от една страна в ЕС към друга при преместване на човека. Европейската пенсия ще се получава при нормалната възраст за пенсиониране. Тя може ще се наследява при преждевременна смърт на осигурения. Всеки осигурен ще може да има само една сметка за европейска пенсия. Европейските пенсии ще са изцяло на доброволен принцип, подобно на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване, които и в момента съществуват в българското законодателство, предвижда още законопроектът.

Пенсионните продукти ще се различават един от друг, а хората ще имат възможност сами да участват в управлението на инвестициите, избирайки доходоносни, но рискови или по-малко рискови, но по-безопасни варианти на управление на средствата си.

Въведено е изискване човекът, който се осигурява да европейска пенсия, да има навършени 16 години, което е приложимо и за доброволните пенсионни фондове.

istock
istock

По отношение на фазата на изплащане са предвидени сходни условия с тези, предвидени за националния доброволен пенсионен продукт, т.е. плащанията по ПЕПП са обвързани с придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО. По желание на осигуреното лице доставчикът на европейски пенсионен продукт може да извършва пенсионно плащане, когато човек не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (например, при липса на достатъчно натрупан осигурителен стаж) и при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст от лицето.

НСТС подкрепи въвеждането на „европейска пенсия“

Регламент (ЕС) 2019/1238 предвижда само в ограничени случаи възможност за ранно изплащане по договора за ПЕПП. В тази връзка се предлага осигуреното по ПЕПП лице да може да получи плащане педи навършване на тази възраст само при инвалидизиране и в случай че такъв вид плащане е предвидено в договора му.

istock
istock

С предложените промени в КСО е включено изискване лицата, които имат право на едно или повече плащания по ПЕПП, при смърт на осигуреното лице да бъдат определени в договора. Когато в договора няма определени лица, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството. Формата и размерът на плащанията, които имат право да получат наследниците, се определят в договора за ПЕПП.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg