Комисията за финансов надзор (КФН) определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31 декември 2020 г. до 30 декември 2022 г., съобщи КФН.

Тъй като осигуряването в универсален и професионален фонд е задължително, а държавата не предоставя гаранции за покриване на загуби при управлението на тези фондове, законодателят е предвидил специален механизъм за гарантиране на минимална доходност.

Как да си получите парите от втората пенсия

За целта се създава резерв в пенсионния фонд, който се формира от превишението на постигнатата от фонда доходност над определен процент над средната, както и втори резерв в дружеството, който е в размер не по-малък от 1% от активите на фонда.

Резервът в пенсионното дружество се формира с негови собствени средства и служи за покриване на разликата до минималната доходност, когато резервът във фонда е изчерпан.

iStock
iStock

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, отчита регулаторът.

Може ли да изтеглите парите си за допълнителна пенсия

Минималната доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за периода, на годишна база, е минус 6,36 на сто. За периода с положителна доходност от всички УПФ е само УПФ "ЦКБ Сила" с доходност 1,07 на сто на годишна база.

Минимална доходност на професионалните пенсионни фондове (ППФ) за периода на годишна база е минус 5,13 на сто. С положителна доходност са четири фонда - ППФ "Съгласие" - с годишна доходност 0,76 на сто, ППФ "ЦКБ Сила" - 2,80 на сто годишна доходност. ППФ "Бъдеще" - 1,11 на сто и ППФ "ПОИ" с доходност 0,14 на сто годишно.

Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове за последните две години е минус 1,3 на сто на годишна база, отчита КФН. С положителна годишна доходност е ДПФ "Съгласие" - 5,56 на сто, ДПФ "ЦКБ Сила" с доходност 4,04 на сто и ДПФ "НОИ" - 1,05 на сто годишна доходност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg