Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от представяне на доказателства – документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката – дипломиране, сключване на граждански брак и т.н.)
 
Пенсията се прекратява, когато:

пенсионерът почине;

детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена или персонална пенсия, или е осиновено;

преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;

отпадне основанието за получаването й;

пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.

 
Когато пенсионерът е починал пенсията му се прекратява от края на месеца, през който е починал.
 
В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

istock
istock

Кога една пенсия се спира?

 по искане на лицето;
   
когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от шест месеца;  


Колко могат да ви запорират от пенсията през 2021 г.

когато не се следва изплащането й на основание чл.101 от Кодекса за социално осигуряване (при несъвместимост на пенсиите) и е по-неблагоприятна по размер;

когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg