прекратяване

Работа

Кога могат да ни уволнят с предизвестие

Върховният касационен съд прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор от работодателя. В него върховните съдии тълкуват три от хипотезите в чл. 328 от Кодекса на ...

1

Пенсиониране

Кога една пенсия се прекратява

Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от ...

0

Работа

Шефът не може да прекрати отпуската ни

Поради все по-осезаемата липса на работна ръка в някои предприятия част от работните места остават незаети, което създава напрежение между работниците и служителите с разпределението на дните за отпуска. Важно ...

1