Предлага се  размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен от 148,71 лв. на 170,00 лв. месечно, считано от 25 декември 2021 г. Целта е да се постигне справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери. Това е записано в проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, публикуван за обществено обсъждане.

С цел подобряване адекватността на пенсиите, несвързани с трудова дейност е необходимо да се определи по-висок размер на социалната пенсия за старост. Това може да бъде постигнато чрез приемане на предложения проект на постановление, пише в мотивите към предложението.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са приети промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно които от 25 декември 2021 г. ще се увеличи тежестта на една година осигурителен стаж във формулата за определяне на размера на пенсиите от 1,2 на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и всички пенсии за трудова дейност ще бъдат преизчислени с по-високата тежест на осигурителния стаж.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември 2021 г. се повишава от 300 лв. на 370 лв.

Средната пенсия у нас със 100 лева нагоре

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите  и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия),  както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

istock
istock

Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 682,4 хил. лв. за периода 25 декември – 31 декември 2021 г., са планирани и заложени в бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, утвърден със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg