Размерът на пенсията средно на пенсионер у нас се очаква да достигне 538 лв. за 2021 г. при 437 лв. през 2020 г. Това предполага ръст от 23 на сто, се посочва в анализ на Националния осигурителен институт, публикуван в неговия бюлетин.

В него НОИ представя първоначални резултати за краткосрочното, средносрочното и дългосрочното влияние на промените върху финансовото състояние на държавната пенсионна система от приетите промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Прието бе, че еднократната допълнителна сума към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв. ще се изплаща и през септември и така ще обхване периода от първите девет месеца на 2021 г. За периода октомври-декември 2021 г. се предвиждат по 120 лв. към пенсиите на всички пенсионери. Наред с това бяха извършени и други промени, влизащи в сила от 25 декември 2021 г.:

•  Минималният  размер  на  пенсията  за  осигурителен  стаж  и  възраст  по  чл.  68,  ал.  1  от  Кодекса  за  социално осигуряване се увеличава от 300,00 лв. на 370,00 лв.;

• Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се увеличава от 1440 лв. до 1500 лв.;

• Предвидени са средства за увеличение размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. до 170 лв.;

• Процентът за година осигурителен стаж се увеличава от 1,2 на сто до 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. За останалата част от зачетения осигурителен стаж процентът остава 1,2 на сто.

istock
istock

Мерките ще доведат до увеличение в размера на пенсията за трудова дейност средно на пенсионер с 84 лв. през 2022 г., 87 лв. през 2023 г. и 91 лв. през 2024 г., което гарантира допълнителен ръст от 16-17 на сто на година, пише в анализа. На годишна база нарастването е с около 7-8 на сто, като размерът на пенсията за трудова дейност средно на пенсионер се очаква да достигне:

• 2022 г. – 588 лв.;
• 2023 г. – 628 лв.;
• 2024 г. – 669 лв.

В следващия тригодишен период, в резултат от приетите мерки в сила от 25 декември 2021 г. и увеличението на социалните пенсии за инвалидност (в сила от 16 септември 2021 г.), прогнозният разход за пенсии ще нараства с допълнителни:

• 2022 г. – 1 841,0 млн. лв.;
• 2023 г. – 2 101,9 млн. лв.;
• 2024 г. – 2 164,5 млн. лв.

istock
istock

При текущите демографски и макроикономически допускания, допусканията за пазара на труда и параметрите на приходната част на бюджета, мерките водят до влошаване на недостига от средства в държавното обществено осигуряване като дял от брутния вътрешен продукт с допълнителни 1,7-1,8 пункта.

Близо 950 млн. лв. дадени за добавки към пенсиите

Като дял от брутния вътрешен продукт прогнозният недостиг плавно ще намалява спрямо очакваната си стойност за 2021 г. от 5,7 на сто, достигайки:

• 2022 г. – 5,5 на сто;
• 2023 г. – 5,3 на сто;
• 2024 г. – 5,1 на сто.

Дългосрочни резултати

В дългосрочен план, пакетът от мерки води до трайно увеличение на разходите за пенсии – както в абсолютен размер, така и като дял от брутния вътрешен продукт. Ефектът ще отслабва, достигайки 1,2 пункта от брутния вътрешен продукт след 2025 г., 1,1 пункта през 2042 г., 1,0 пункта през 2056 г. и задържайки се трайно около тази стойност до края на прогнозния период през 2070 г. Балансът на държавното обществено осигуряване ще е отрицателен през целия прогнозен период.

istock
istock

От 1,7 пункта, допълнителното увеличаване на дефицита като процент от брутния вътрешен продукт в резултат на мерките ще достигне 1,5 пункта през 2028 г., 1,4 пункта през 2032 г., 1,3 пункта през 2037 г., 1,2 пункта през 2045 г. и се задържа трайно в порядъка на 1,1-1,2 пункта след това до края на прогнозния период.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg