Към 30 ноември 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 9 021,1 млн. лв., което представлява 93,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 802,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Това съобщиха от НОИ в доклада си за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

Общо отчетените разходи възлизат на 16 326,7 млн. лв. или 89,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 562,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Преместиха близо 1 милиард лева за втора пенсия

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 14 051,7 млн. лв., което е 90,6% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за единайсетте месеца на годината са с 1 889,8 млн. лв. или с 15,5% повече спрямо същия период на миналата година.

За изплащане на добилата популярност като „ковид добавка“ сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.

istock
istock

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57,0 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,7 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г.

В кои сектори наемат най-много пенсионери

За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,4 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 ноември 2022 г. са в размер на 1 983,9 млн. лв. или 86,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единайсетте месеца на годината са със 134,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец ноември е 7 170,2 млн. лв.

istock
istock


Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 88,2 млн. лв., което представлява 83,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 4,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Как се осъвременяват пенсиите в другите страни

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 63,0 млн. лв., което представлява 75,3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2 181,7 хил. лв., което представлява 87,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 583,0 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 146,9 хил. лв., което представлява 24,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с  2 302,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg