На събитие днес, озаглавено “Investments Go Private”, Банка ДСК представи основни тенденции и прогнози на финансовите пазари, както и възможности за ефективно управление на свободни парични средства на физически лица.

Гост-лекторът на събитието - Николай Ваньов, управляващ директор в MK Brokers, представи експертен анализ за динамиката на финансовите пазари и очакваното представяне на класовете активи, в контекста на променящата се парична политика на централните банки и геополитическите предизвикателства. А Светослав Велинов, началник управление „Глобални пазари“ в Банка ДСК, разказа за новия модел на обслужване и палитрата от нови продукти за клиенти „Частно банкиране Платинум“. Както и кои са най-подходящите възможности за ефективно управление на свободни парични средства с помощта на експерти.

В своето представяне г-н Ваньов се фокусира върху основните принципи при инвестиране на свободни средства. Той подчерта, че инвестирането е продължителен процес, при който е важно клиентът да има цел и да знае как и за какво инвестира.

„Инвестиционният портфейл е част от общия ни баланс. Има сериозна разлика между доходността на инвестициите и депозиране на парите ни в банката. Професионалното инвестиране и структурирането на портфейла за постигане на оптимална очаквана доходност е от ключово значение. Екипът на Банка ДСК може да предложи добра експертиза за ефективно управление на свободни парични средства на физически лица и балансиране на рисковете, с оглед на желанията и ограниченията на всеки отделен клиент.“

ДСК

Светослав Велинов от Банка ДСК акцентира върху новото „Частно банкиране Платинум“ в банката, което е част от Управление „Глобални пазари“. „След анализ на поведението на клиентите от този сегмент, установихме, че те имат много по-голяма нужда от съдействие за инвестиционни продукти, отколкото за кредитни. Отговаряме на тази нужда чрез нов, по-добър и оптимизиран модел на обслужване, надграждайки над всекидневното банкиране“, каза той.

Г-н Велинов представи разнообразни решения, които Банка ДСК адаптира за всеки един клиент, в зависимост от неговите инвестиционни нужди и рисков профил. Клиентите могат да закупят широк кръг от взаимни фондове с различен рисков профил, да инвестират в индивидуални акции, облигации или борсово търгувани фондове с експозиция към различни географски райони, сектори от икономиката и стоки, да закупят структурирани продукти с експозиция към различни активи и с различна капиталова защита.

Също така, те вече могат да се възползват и от индивидуални инвестиционни решения - управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети. В допълнение, настоящите и нови клиенти на Банка ДСК могат да се възползват чрез електронното банкиране ДСК Директ и от нова услуга – търговия със злато срещу валута (EUR или USD).

ДСК

„Това, с което се отличаваме на местния пазар, са - на първо място, пълният набор от инвестиционни продукти и услуги, които предлагаме на физически лица, и на второ, качеството на предлаганата услуга. Това, което бихме искали нашите клиенти да знаят за нас, е, че винаги сме готови да отговорим на техните нужди с различни продукти и иновативни решения в областта на финансовите пазари. В този процес те общуват с едни от най-квалифицираните и опитни експерти в тази област в България. Регулярно повишаваме квалификацията на служителите в отдела чрез външни обучения и семинари с насока финансови пазари и финансови инструменти, както и с лиценз в КФН като инвестиционни консултанти“, подчерта Светослав Велинов.

Бизнес целите, които Банка ДСК си поставя за следващите 5 години, са да продължи да бъде една от водещите институции, които предлагат инвестиционни продукти и услуги, като същевременно дигитализира в най-голяма степен предлаганите услуги. Същевременно, банката ще се стреми да запази индивидуалния подход към всеки клиенти, както и предоставянето на една комплексна услуга с високо качество и на професионално ниво.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg