Нито една икономика не може да просперира без здрави, конкурентни и процъфтяващи малки и средни предприятия („МСП“). Те са основата, върху която е изградена европейската икономика, и съставляват повече от 99% от всички търговски субекти в еврозоната. Те осигуряват повече от две трети от работната сила и генерират около 60% от добавената стойност на целия континент.

Според най-новите изследвания МСП отговарят за около 85% от общото нарастване на заетостта между 2002 г. и 2010 г. и имат много по-високи темпове на растеж на заетостта в сравнение с големите предприятия.

Голяма част от МСП се изправят пред различни проблеми при управлението на финансовите си средства. Проучванията показват, че контролът върху разходите, бюрокрацията, отделеното за управление на финансите време и достъпът до точна финансова информация са ключови проблеми за собствениците на МСП. Много от времето, отделено за изброените дейности, може да бъде оползотворено за поддържане на добрите отношения с клиентите, както и за спечелване на нови поръчки.

В същото време банковият сектор е в състояние да помогне много в това отношение, защото разполага с подходящи инструменти, от които всяко предприятие да извлече значителни ползи. Дебитните и кредитни карти Visa Business са един от тях.

Дебитни и кредитни карти Visa Business са най-добрата възможност за малкия и средния бизнес да си осигури желаното ниво на сигурност при управление на служебните финанси, по-малко време за обработка на документи и по-сигурен и удобен начин за извършване и получаване на плащания.

Като лидер в бизнес разплащанията Visa Европа предлага гъвкави решения за устойчив растеж и модерно управление на МСП. От помощ в счетоводството до централизация на всекидневните разплащания картите Visa Business дават детайлен контрол върху всяка трансакция, като трансформират начина, по който МСП се разплащат с партньорите си.

Вземането на правилни финансови решения зависи от точното състояние на паричните средства на предприятието във всеки един момент. Всяка направена покупка с дебитни или кредитни карти Visa Business се осъществява директно от банковата сметка към картата и благодарение на бързата онлайн справка можете да получите точна информация за всяка трансакция с картата и ефектът ѝ върху цялостния баланс. Извлеченията позволяват бързо и лесно отчитане, повишен контрол, спестяват време и пари от счетоводни дейности и обработка на документация, а също така улесняват отчитането на ДДС и други данъци.

Много от банките и финансовите институции, които издават дебитни и кредитни карти Visa Business, предоставят и допълнителни услуги и възможности, съобразени с потребностите на специфичните отрасли и клиенти. Повече информация за допълнителните възможности, предлагани с карти Visa Business, можеш да научиш от предпочитаната от теб банка – издател на дебитни и кредитни карти VisaBusiness.