Най-често българите вземат потребителски кредити за ремонт на дома, обединяване на задължения и пари в брой. Най-високата средна сума е за консолидация – 5 325 лв. На второ място са кредитите за покупка на автомобил със средна сума от 4 776 лв., а на трето за ремонт на дома с 4 056 лв. 

Това показват данните от първото издание на обзора „Потребителският кредит на българина”, изготвен от БНП Париба Лични Финанси, България за периода май – ноември 2015 г. Най-активните региони на кредитния пазар са София и Пловдив, а най-малко кредити се вземат в Смолян и Търговище.

Обзорът „Потребителският кредит на българина” ще бъде издаван два пъти годишно – през пролетта и есента. Неговата цел е да предостави информация за потребителското кредитиране в България, базирана на представителна извадка от запитванията за кредит, получени от компанията. 

Обзорът може да се счита за показателен за българския пазар, тъй като БНП Париба Лични Финанси е лидер на пазара на небанково потребителско кредитиране с портфолио от над 1,3 милиона клиенти, които са ползвали продуктите на компанията за финансиране на различни проекти – от цялостен ремонт на дома до покупка на стоки на изплащане.

За какво най-често търсим кредит?

В периода май – ноември 2015 г. българите най-често са кандидатствали за потребителски кредит за ремонт на дома. Това включва различни дейности като: вътрешни ремонти, изолация, смяна на дограма, ремонт на покрива и др. Благодарение на разширението на портфолиото на БНП Париба Лични Финанси, България, с потребителски кредит може да бъде финансирана покупката не само на строителни материали и инструменти, но дори и услугите на строителната бригада.

На второ място са кредитите за обединяване на задължения, които компанията пусна в края на 2014 г. Техният максимален размер от 30 000 лв. дава възможност на клиентите да консолидират няколко плащания към различни финансови институции и така да спестят време и пари, като заплащат само една вноска. Това означава и само една такса за превод и едно посещение на банков клон.

Много хора предпочитат да получат пари в брой за финансиране на своите проекти и това е третата най-често посочвана причина за кандидатстване за потребителски кредит. Така те не само покриват ежедневни разходи или заплащат комунални услуги, но и финансират малки ремонти, пътувания, плащане на комунални сметки, покупка на техника и др.

Наблюдава се и засилен интерес към покупката на автомобили с потребителски кредит. От пускането на специализираните заеми „Нова” и „3+” този сегмент непрекъснато расте и компанията надхвърли планираните резултати с над 50%. Възможността за покупка на автомобил по същия удобен начин като купуването на телевизор на изплащане е подкрепа и за бизнеса на стотици търговци на коли, които са изградили ползотворни отношения с компанията.

Колко вземаме на заем?

Кредитът за обединяване на задължения е с най-висока средна стойност – 5 325 лв. Това се обяснява с факта, че обикновено хората консолидират сравнително големи заеми като няколко потребителски кредита, вноски по кредитни карти, покупка на стоки на изплащане и т.н.

На второ място по този показател са кредитите за покупка на автомобил със средна стойност 4 776 лв. Данните показват, че с потребителски кредит от БНП Париба Лични Финанси, България хората не само заплащат новата си кола, но и финансират първоначален преглед и ремонт, покупка на нови гуми и всички останали разходи като такси за прехвърляне и застраховки.

Средната сума на кредитите за ремонт е 4 056 лв., а при заемите за пари в брой 3 200 лв. С потребителски кредит хората финансират и медицински услуги. Средната стойност на кредитите за тази цел е 2 832 лв.

Най-активни са хората на възраст 30-60 години

Най-активни на пазара на потребителско кредитиране са клиентите на възраст 30-60 години. Според данните на БНП Париба Лични Финанси, България 66,76% от запитванията за кредит са получени от тази група. На второ място са клиентите под 29 години с 23,27% от запитванията, а най-слабо активни са тези над 60 години с 9,97%.

Интересен тренд е, че и в двете групи, под 29 и 30-59 години, се наблюдава засилен интерес към покупката на автомобили. Тези проекти са на 3-то място с 15,9% от всички потребителски кредити, заявени от хората под 29 години. За групата на 30-59 годишните покупката на кола е на 4-то място с 10,3%. В същото време за хората над 60 години тези проекти са на 6-то място с 4%, а на 4-та позиция са заемите за лечение с 8,86%.

Според експертите на БНП Париба Лични Финанси, България високият интерес към покупката на автомобили сред клиентите под 29 години се обяснява с факта, че на тази възраст те купуват първата си кола. При хората на възраст 30-59 обяснението е, че те искат да притежават втори автомобил в домакинството или да заменят стария с по-нов модел.

Мъжете ремонтират коли, а жените финансират образование

Данните на БНП Париба Лични Финанси, България показват, че мъжете и жените са почти еднакво активни на пазара на потребителски кредити – 52.25% срещу 47,75%. Мъжете най-често вземат кредит за ремонт на колата (77,14%), покупка на автомобил (68,98%) и свободно време (62,3%).

Близо 65% от жените заявяват, че целта на кредита е образование. Над 63% посочват като причина за запитването за кредит лечение, а 56% семейни тържества. Наблюдава се сравнителна равнопоставеност между мъжете и жените при запитванията за финансиране на покупка на мебели, обединяване на задължения и пари в брой.

Вземаме 1 400 лв. за строителни материали на изплащане

Най-високият среден размер на потребителските кредити за покупка на стоки на изплащане се наблюдава в категория „Строителни материали и инструменти” – 1 396 лв. На второ място са климатиците със среден размер на молбите 1 109 лв., а на трето е групата „Изолационни материали” с 988 лв. Най-търсената стока, купувана на изплащане, телевизорът, заема 5-то място със среден размер на кредита 848 лв.

Най-много кредити се вземат в София, а най-малко в Смолян и Търговище

Близо 19% от запитванията за потребителски кредит са получени в София. На второ място след столицата е Пловдив с 10,4% от запитванията. Високата активност в тези градове не е изненада, тъй като в тях живее близо 30% от населението на страната, а заетостта и възнагражденията са по-високи от средните за България. На дъното на скалата на кредитната активност са регионите Смолян и Търговище, всеки от които е с 1,3% от запитванията за потребителски кредит.

Над 55% от запитванията са получени през алтернативни канали

Над 55% от хората, които са отправили запитване за потребителски кредит от БНП Париба Лични Финанси, България са използвали алтернативни канали за кандидатстване като интернет и телефон. Най-активни в ползването на тези иновативни канали са от групата под 29 години – 35,49% от тях са кандидатствали през интернет, а 30,57% по телефона. В групата 30-59 години около 35% са кандидатствали по телефона, а 20,5% - онлайн. Най-консервативни са клиентите над 60 години. Близо 70% от тях предпочитат посещение в офис на компанията или при кредитен консултант в магазин.

Според експертите на БНП Париба Лични Финанси, България делът на алтернативните канали при кандидатстване за потребителски кредит постоянно ще нараства. Този ръст ще бъде движен от няколко фактора. С все по-голямото проникване на интернет повече хора ще бъдат изкушени от възможностите за пазаруване и кредитиране, предоставяни от глобалната мрежа. Това ще стимулира и онлайн бизнеса и ще бъдат отворени нови електронни магазини. Те ще предлагат огромно разнообразие от продукти, включително ръчно изработени стоки и уникати. За да достигнат до колкото е възможно повече клиенти, търговците ще предложат различни методи на плащане, включително и покупка с потребителски кредит. БНП Париба Лични Финанси, България подкрепя активно ръста на електронната търговия и към момента потребителският кредит за покупка на изплащане на компанията е достъпен в онлайн магазините на всички нейни партньори.

Във връзка с първото издание на обзора „Потребителският кредит на българина” изпълнителният директор на БНП Париба Лични Финанси, България Мишел Фуйе заяви: „Като лидер на пазара на потребителско кредитиране в страната компанията ни разполага с огромен обем ценна и интересна информация. С издаването на обзора „Потребителският кредит на българина” ние предоставяме на хората и бизнеса възможността да оценят своето място в голямата картина на кредитирането. Така ще помогнем на клиентите да планират по-добре своите бъдещи проекти на базата на търсенето и опита на други хора.”