MicroCredit предлага удобни, надеждни и модерни бързи кредити, които осигуряват на потребителите сигурност, спокойствие и покриване на финансовите нужди.

В годините на така наречения „преход“ от социалистическа държава към демократична такава, усилено се говореше за развитието на пазарна икономика на принципите на капитализма. А в основата си той (капитализмът) насърчава потреблението. Защото парите трябва да се намират в непрестанно движение.

Когато наблюдаваме големите и развитите капиталистически държави, отбелязваме няколко основни аспекта, които са вече дълбоко заложени в обществената култура. На първо място, хората от малки живеят със самосъзнанието, че те трябва да потребяват, защото по този начин спомагат не само за личния си комфорт, но и за благосъстоянието на икономиката. Потреблението, на базата на системата, която е изградена, може да бъде значително повече, отколкото е месечното им възнаграждение. А това от своя страна, дава основание на банките да осъществят емисия на пари.

Сложни взаимосвързани показатели, които в крайна сметка установяват един модел на живот с пари назаем.

В България продължава да се гледа с недоверие към банковите и небанковите институции, които отпускат бързи кредити. Но тази предпазливост е последица от липсите на традиции в българското общество. След приемането на страната ни в Европейския съюз, сънародниците ни започнаха свободно да пътуват из стария континент, да работят и да опознават тяхната система на плащане и потребление. Така бавно, но сигурно започна да се развива и пазара на бързи потребителски кредити и в нашата страна.

MicroCredit e небанкова финансова институция, която оперира на пазара от 2012-а година. Като такава, тя подлежи на регистрация в БНБ, която е и контролният орган на всички небанкови финансови институции в страната.

За годините на своето съществуване MicroCredit са следели тенденциите на пазара и нуждите на потребителите, като се стараят да отговорят на тях и да предложат качество, удобство и минимално затруднение при кандидатстване и усвояване на средствата.

Те предлагат четири продукта, както за нуждите на семейства, така за собствениците на малък и среден бизнес или упражняващите свободни професии, като изключително внимание се отделя на личното време на потребителите, с оглед на тяхното забързано ежедневие и ангажименти.