В днешно време е важно да подсигурите себе си, близките си и своите притежания, защото има много непредвидени външни фактори и ситуации, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху вас. Застраховането е най-добрия и подходящ за това.
 

Съществуват множество компании, предоставящи застрахователни продукти. Всяка от тях предоставя различни планове, условия и покрития, за чието приемане се дължи премия. Поради голямото разнообразие, наличието на застрахователен посредник, в лицето на застрахователен брокер, ви дава множество предимства, от които да се възползвате, споделят от I&G Brokers.

Защо застрахователният брокер е важна фигура и с какво може да ви бъде от полза?

Възможността за богат избор от застрахователи, продукти и услуги, от които бихте могли да се възползвате, както и начини за сключване на застраховка, е голямо предимство. Това обаче носи със себе си и трудност при откриването на най-добрата възможна оферта спрямо потребностите и изискванията ви. Именно тук се намесва застрахователния брокер. Благодарение на него, вие няма да си създадете необходимост от прекарване на дълги часове в сравняване на предложения, покрития и пакети от различните компании.

Ако избирате самостоятелно, без ясна представа за условията по застраховките и без провеждане на подобаващо проучване, вие рискувате да действате на сляпо и да се възползвате от предложение за застраховка, което не кореспондира с вашите нужди – застрахователните рискове, които се включват в покритието, може да се различават от тези, които вие искате или ценовото изражение да не е най-доброто, на което сте се разчитали.

istock
istock

Посредникът притежава лиценз за упражняването на своята дейност, като е получил разрешение за своята практика, съгласно Кодекса за застраховането. Той има дългогодишен опит в застрахователната област, богати познания относно различните застраховки, както и условията за покрития, подаване на документи при възникване на щета и всички други специфични особености, с които повечето хора не са запознати.

Кореспондирането със застрахователен брокер, както и доверието към него, са обстоятелства, които са подкрепени с множество предимства, от които може да се възползвате:

- имате възможност да изберете продукт от множество компании. Посредникът ще ви изготви сравнителна характеристика, като по този начин лесно и бързо ще стигнете до най-подходящата оферта;

- неговата цел е да ви предостави най-добрия продукт за вас, в зависимост от изискванията, които сте му поставили;

- посредникът упражнява мониторинг на вашия застрахователен договор, следи за разсрочени вноските и ви напомня, с цел възпрепятстване на просрочване;

- при настъпване на застрахователно събитие, брокерът ще ви напътства в целия процес по завеждане на претенцията и ще следи текущия статус на заведените документи при застрахователя;

- консултациите, които извършва с вас, са безплатни. Можете да се консултирате с него безвъзмездно;

- услугите му по посредническа дейност също са безвъзмездни за вас. Неговата комисиона се изплаща от самия застраховател;

- промените в законодателството понякога възникват често, а повечето потребители не се ангажират да ги следят, което може да окаже негативно влияние. Брокерът се грижи за вашата осведоменост и при настъпване на конкретни промени, касаещи застрахователните продукти и условията по тях, той ви уведомява;

- посредникът работи гъвкаво с удължено работно време, може да ви посрещне в своя офис или да се съобрази с вашия график и да ви посети на място, което е едно от основните предимства за тези от вас, които не разполагат с много свободно време, работят по определен начин и нямат възможност да посетят офис;

- за тези от вас, които не са запознати с онлайн инструментите, брокерът дава насоки за изчисляване на застрахователните премии, чрез използването на калкулатор наличен на сайта му.

Как да изберем посредник по застраховането?
 

Несъмнено на първо място трябва да се уверите, че всеки от посредниците, които намирате или са ви препоръчани, притежават лиценз за упражняване на тази дейност. За целта брокерът трябва да вписан в регистъра на застрахователните брокери воден от КФН и на видно място в офиса му да е поставено Удостоверение за вписването му.

Застрахователният агент трябва да притежава легитимационен документ от Застрахователя от името, на който работи и също трябва да е вписан в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Избраният от вас застрахователен брокер работи във ваша полза. Той трябва да се вслуша във вашите изисквания и да ги следва при изготвяне на сравнителни характеристики и оферти. За да разбере най-добре потребностите ви, следва да се вслуша внимателно във вашите изисквания и да ви обърне необходимото внимание.

Брокерът трябва да ви информира за условията по застраховките, за покритията и сроковете за предявяване на претенции, които се явяват сред най-важните фактори. Цените, които ви предоставя трябва да бъдат достоверни и да кореспондират с тези на застрахователя. Посредникът е длъжен да ви уведоми за допълнителни продукти, от които можете да се възползвате, като “Автоасистанс” за автомобилите при сключване на застраховка Каско или Гражданска отговорност.

istock
istock

От какви видове застраховки можем да се възползваме с помощта на брокера?

Една от причините да се свържете с посредник по застраховките, е изобилието от продукти в конкретната ниша, от които можете да се възползвате. Някои от тях са със задължителен характер и касаят вас самите, а други са доброволни и се отнасят за притежанията ви и вашия живот и здраве. Именно поради множеството опции, пред които сте изправени, бихте имали нужда от застрахователен брокер, който да ви напътства и да ви даде правилни насоки, кореспондиращи с потребностите ви.

Основните видове застраховки, от които можете да се възползвате, са:

1. Гражданска отговорност на автомобилистите

Българското законодателство определя наличието на актуална застраховка ГО на автомобилистите като задължителна за притежателите и водачите на МПС. Посредникът ще ви помогне да откриете най-добрата и изгодна оферта за вас. За целта ще са му необходими повече данни относно вашия шофьорски опит и талона на втомобила.

2. Автокаско

Докато ГО е задължителна и покрива вашата отговорност при виновно причинени вреди на трети лица при употребата на вашия автомобил, автокаското е средство, с което можете да се обезпечите финансово когато автомобила пострада от различни събития, които могат да възникнат, както и злоумишлени действия на трети лица. Застрахователният посредник ще ви бъде от полза с напътствия и избиране на подходящо предложение.

3. Застраховка на имущество

Ако искате да предпазите вашия имот от зловредни прояви на трети лица, непредвидени събития, като природни бедствия, пожари, земетресение, изтичане на пара и вода, експлозии и други, както и злоумишлени действия на трети лица, то имуществената застраховка е точната за вас. Брокерът може да ви помогне да изберете подходящ продукт от даден застраховател, да ви изготви оферта и сравнение на покрити рискове и други условия.

4. Здравна застраховка

Има различни пакети, които застрахователите представят. Някои са подходящи за територията на България, а други – за пътуване или престой в чужбина. Посредникът ще бъде ваш помощник в откриването на точната услуга.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg