Конкурсът “Най-зелените компании на България”, организиран от Б2Б Медиа с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, се проведе за шеста поредна година.

На 08.06.2016г. бе тържествено обявена класацията в него. Конкурсът е уникален за България и има за цел да отличи компаниите на нашия пазар, които самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда. В конкурса участват компании от различни браншове, независимо от своя размер, обединено около идеята за природо-отговорно поведение.

Критериите за оценка са въведените от компаниите добри практики и развиване на стопанската им дейност отговорно към природата и околната среда. Наградите и специалните отличия се присъждат на база строго подбрана, конкретна и актуална информация за практиките и политиката на компанията в посока на опазване на околната среда.

Отделно от отличието на Кредисимо АД за най-зелена компания в категорията “Финансови, банкови, счетоводни и правни услуги”, допълнително компанията беше отличена и със специалното отличие на журито - “Безхартиен офис” за развитието си в изцяло онлайн среда.

С решението си да предоставя своите услугите онлайн, още в началото на своето развитие, Кредисимо направи избора си в защита на околната среда.

Наградите са признание и към общността на клиентите на компанията, защото и те активно участват в процеса на дематериализация на услугите ни, съответно и в нашия общ стремеж към чиста природа.