Като част от групата финансови институции, свързани със ЗК „Лев Инс“ АД,„Пенсионноосигурителен институт“ АД споделя разбирането, че бизнес, свързан с управление на пари, се крепи на отговорност и доверие между компанията, настоящите и бъдещи клиенти, акционерите и служителите.

По данни на КФН от края на м.март т.г. «Пенсионноосигурителен институт» АД («ПОИ»АД) е постигнал доходност и в трите управлявани фонда, която надвишава резултатите на останалите дружества за допълнителнопенсионно осигуряване в България.

За осигурените лица в универсалния пенсионен фонд «ПОИ» АД е важно да знаят, че за 5-годишен период (2009-2013г.), техният фонд е на челна позиция с доходност от 6.29%. 

Резултатите от инвестирането на активите и на другите два управлявани фонда - ППФ „ПОИ“ и ДПФ „ПОИ“ за 2-годишен период (31.12.2011г. до 31.12.2013г.) - съответно 7.61% и 8.70% ги нареждат на водеща позиция сред съответните фондове. 

През последните години темповете на нарастване на броя на осигурените лица и на нетните активи на управляваните от „ПОИ“ АД пенсионни фондове надвишават средните показатели за сектора.

Пенсионноосигурителен институт” АД е носител на наградата на Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „проф д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване за „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г.”

Всички осигурени лица в управляваните от "Пенсионноосигурителен институт" АД три фонда имат възможността да станат асоциирани членове на Клуб „Активна сигурност“, а тези от тях, които имат и сключена поне една доброволна застраховка в ЗК „Лев Инс“ АД могат да станат притежатели на клубна карта - Silver, Goldили Platinumс различен обхват на преференциалните условия.