Пощенска банка (http://www.postbank.bg/) стартира нова промоционална кампания по предлаганите необезпечени потребителски кредити в лева.

Всички клиенти, подали заявление за кредит в периода 15 февруари – 15 април 2013 г., могат да се възползват от 2% по-ниска лихва за първите 2 години.

С новите условия преференциалните оферти започват от 7% лихва за първите 2 години и 9% за оставащия период. В допълнение към атрактивните лихвени условия, кандидатствалите през промоционалния период ще заплащат такса за разглеждане на документи след одобрение за усвояване на сумата.

Промоционалното предложение е валидно за всички потребителски кредити в лева с плаващ лихвен процент и минимален срок на изплащане от 36 месеца. С максимална сума до 30 000 лева и срок на изплащане до 10 години, клиентите имат възможност да осъществят своите планове и да посрещнат непредвидени текущи нужди.

Допълнителните предимства на предложението включват опция „Флекси“, с която клиентът може гъвкаво да погасявате месечните си вноски, както и „Защита на плащанията“ с възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др.

Всички клиенти могат да подадат заявление за кредит чрез услугата „Онлайн кандидатстване“, достъпна на официалната страница на Пощенска банка http://www.postbank.bg/.

Допълнителна информация можете да намерите на http://www.postbank.bg/, тел. 0800 18 000 или в най-близкия клон на Пощенска банка.