Ефективността, ликвидността и оптималните нива на финансовите показатели в една компания са в пряка зависимост от оборотния капитал, с който разполага, и увеличаването му води до подобряване на редица вътрешни процеси - повишаване на продуктивността, по-добра печалба, както и подсилване на отношенията с доставчици и клиенти.

Също така, наличието на достатъчно оперативни средства намалява вероятността от несъстоятелност и може да подпомогне бързия ръст на бизнеса, както и да покрие неотложни и непредвидени разходи.

Ролята на бизнес кредитирането преминава през революционен период. В днешната фирмена среда бизнесът все по-често разчита на финансиране от външни източници на кредитиране за посрещане на оборотните си разноски и разходи за важни сделки.

И ако пред малкия бизнес постоянно се откриват нови възможности за финансиране, то климатът не е толкова благодатен при нужда от бързи оборотни средства в по-голям размер. Когато говорим за откриване на нови пазари и разширяване на бизнеса в света на големите, необходимостта от оборотен капитал за редица процедури се увеличава.

С търсенето на възможности за заемане на по-големи суми пропорционално расте и рискът за финансовите институции, които предлагат бизнес заеми.

Процедурите при отпускане на бизнес кредит често са тромави и утежнени от дълги проверки на кредитоспособността на клиента и оценки на риск и финансови показатели . Това дава възможност за откриване на нова пазарна ниша в бизнес кредитирането в подкрепа на средните и големи компании.

Бъдещето на бизнес финансирането

Ветровете на промяната за бизнеса са добри - в последните месеци на пазара се появи нов модел на кредитиране, съобразен изцяло с нуждите на бизнеса.

Prospect Capital е небанкова финансова институция, специализирана в предлагането на финансови услуги за юридически лица от 100 хил. лв. до 1 млн. лв., като в основата на модела на кредитиране е адаптиране към нуждите и възможностите за бизнеса.

Компанията се гордее с бързината и гъвкавостта на предлаганите услуги и индивидуалния подход към всеки клиент. Времето за разглеждане и одобрение за бизнес кредит отнема до 2 седмици от подаване на първоначална информация за потенциалния клиент. Това определено изпраща Prospect Capital в скоростната лента на бизнес кредитирането, където в момента бяга в собствен коридор – без компромис и конкуренция в гъвкавостта и качествената услуга, които предлага.

Стабилният партньор на бизнеса при нужда от бързи финансови решения вече има ново име - Prospect Capital.