Онлайн кредитите, които са били раздадени от небанковите финансови институции растат в двуцифрен темп през последните няколко тримесечия, това показват анализите на пазара на бързи кредити.

Експертите са на мнение, че тази тенденция ще се запази и през следващите тримесечия, като освен растежа в обема на отпусканите кредити посочват още няколко тенденции, които ще продължат да бъдат водещи за кредитния пазар у нас.

Силна конкуренция = голям избор

Ако до преди няколко години кредитните компании, които предлагаха бързи кредити се брояха на пръстите на ръцете, днес този вид кредитиране се предлага от над 150 небанкови финансови институции и от голяма част от банките.

Силната конкуренция между кредитните институции дава възможност на потребителите и да изберат кредитна компания, която им предлага най-изгодното решение. За крайния избор на кредитна компания голяма роля вече играят не само удобното online кандидатстване и бързото усвояване на кредита, но и различните отстъпки, подаръци или бонуси, от които потребителите могат да се възползват.

Индивидуален подход

Бързината също вече не е от толкова решаващо значение, колкото сигурността и личното отношение към всеки клиент. Индивидуалният подход, както и сигурността и коректността на кредитната компания, към която се обръщат потребителите са една от най-важните тенденции на пазара за бързи кредити.

Повишено търсене на кредити в по-голям размер (от 2000 до 5000 лв.)

Тенденцията за увеличаване ръста на кредитите в размер до 5000 лв. ще продължи и през следващото тримесечие, това сочат данни от анализите на финансовите експерти от Мини Заем.

Само за сравнение: През 2017 година усвоените кредити със срок на погасяване до 5 години (кредити, които неправилно се припознават като бързи кредити) са се увеличили с 26% на годишна база до 996.9 млн. лв., докато познатите ни кредити до заплата или заеми на вноски до 2000 лв. имат ръст едва от 6.6% и дори бележат лек спад от 0,2% в сравнение с предходното тримесечие.

Подобряване на портфейла или намаляване на лошите кредити

Намаляването на необслужваните кредити е друга трайна тенденция, която се запазва. Данните сочат, че обемът на необслужваните заеми е 395.7 млн. лв., а това означава, че са намалели с около 8.8% през първите три тримесечия на 2017 година. През четвъртото тримесечие се отчита леко повишаване (с 1,8%), но експертите са на мнение, че това най-вероятно е временно.

Като основни причини за запазването на тази тенденция се отчитат фактори като повишаване на потребителската култура, по-голямата прозрачност и ясните условия на бързите кредити, информирания избор на потребителите, както и стабилизирането на бизнес средата у нас, намаляването на безработицата и увеличаването на доходите на потребителите.

Повишаване на онлайн кредитирането

Според MiniZaem.bg, удобните онлайн канали за предлагане на кредитни продукти, както и различните отстъпки и бонус награди, които кредитните компании предлагат ще продължат да привличат все повече клиенти, които търсят възможно най - лесните, бързи и удобни начини да кандидатстват и получат кредитите, от които се нуждаят.