Водена от най-добрите европейски и световни практики за корпоративно отчитане и прозрачност, VIVACOM отчете резултатите си в Интегриран годишен доклад. Данните за изминалата 2017 година сочат, че за пета поредна година компанията запазва лидерско място на българския телеком пазар с общи приходи от 890 милиона лева, което е 1.6 % повече спрямо 2016. Телекомът отбелязва и устойчив ръст от 2.7% в Коригираната EBITDA.

Компанията продължава да увеличава пазарния дял по приходи от мобилни услуги, като в края на 2017 г. постига 29% дял. Към края на 2017 г. общият брой на клиенти на мобилни услуги е 3 085 000, като се отчита ръст на дела на клиентската база на абонаментен договор - 89% спрямо 87% в края на 2016 годинa VIVACOM постига и най-добър баланс в сравнение с останалите оператори на пазара при преносимостта на мобилни номера с привлечени над 147 хиляди абоната за годината.

Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като за четвърто тримесечие на 2017 година достига 37% спрямо 33% за същия период на 2016 г. Принос за този ръст има и постигнатото от компанията 99% покритие на населението и 90,77% на територията на страната с 4G технологията, която позволява високоскоростна интернет връзка в мобилна мрежа. За сравнение, в края на 2016 година отчетеното от компанията покритие беше 87% от населението и 48.64% на територията. В допълнение, VIVACOM успява да запази устойчиво ниво на средномесечните приходи от потребител (ARPU) въпреки силната конкуренция на пазара – 11.4 лева за четвърто тримесечие на 2017 г.

В края на 2017 г. VIVACOM отново е лидер в доставката на фиксиран интернет с общо 480 000 абонати спрямо 437 000 за 2016 г. 54% от всички потребители на фиксиран интернет от VIVACOM използват оптичната мрежа на телекома, осигуряваща скорости до 900 Mbps. В края на 2017 г. броят на покрити с оптична мрежа домакинства достига близо 1 130 000. През изминалата 2017 година телекомът включи в покритието на оптичната мрежа 4 нови града – Дупница, Перник, Търговище и Велико Търново. Допълнително, повече от 40 населени места или близо 57 000 домакинства имат достъп до Fiber Net чрез оптична мрежа, изградена във FTTc топология.

За поредна година VIVACOM остава най-предпочитаният IPTV  оператор, запазвайки водещ пазарен дял в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV), а именно 61% пазарен дял. Зрителите с платена  TV услуга от VIVACOM са се увеличили от 410 000 през 2016 до 447 000 в края на 2017 г. Паралелно с отчетената положителна тенденция, телекомът реализира и по-висок дял на зрителите, ползващи интерактивна телевизия - 46% в сравнение с 42% в края на 2016 г. Увеличаващото се привличане на нови абонати е обусловено от повишеното търсене на висококачествени услуги, богато съдържание и интерактивни функции, допринасящи за положително потребителско изживяване.

В инвестиционната си политика през 2017 г. VIVACOM запазва фокуса си върху инфраструктурата, инвестирайки в разширяване на покритието и подобряване на капацитета, устойчивостта и дългосрочната ефективност както на мобилната, така и на фиксираната мрежа. Общата стойност на инвестициите на VIVACOM през 2017 г. е 181 милиона лева, като от тях 73% са вложени в развитие и поддържане на мрежовата инфраструктура на телекома.

Фокус на компанията и през следващата година ще бъде развитието на инфраструктурата й в съответствие с бързо навлизащите нови технологии и приложения, както и високото качество на предоставяната услуга. Оптичната мрежа на VIVACOM също остава приоритет за телекома с разширяване на покритието й с нови десетки хиляди домакинства.

И тази година VIVACOM отчете финансовите си резултати в Интегриран доклад, който предоставя и цялостна картина за представянето на компанията през изминалата 2017 г. Докладът включва още анализ на допълнителната стойност, която телекомът допринася към обществото в качеството му на един от най-големите работодатели и сериозни корпоративни дарители. Отчетът разглежда взаимното влияние между средата, в която VIVACOM оперира, и стратегията, управлението, рисковете, резултатите и бъдещите планове на компанията. Иновативният подход на прозрачно корпоративно отчитане се прилага от VIVACOM за втора поредна година, като надгражда практиката на компанията за издаване на Доклад за устойчиво развитие, започнала още през 2014 г.

Целият доклад може да бъде разгледан на: http://www.vivacom.bg/web/catalog/sustainableen/index.html