ТРА, като едно от водещите дружества за счетоводни, данъчни консултации и одиторски услуги в Централна и Югоизточна Европа, налага един силен, нов стандарт.

С ново лого, ясна и независима ориентация, ТРА остава вярна на своите корени и продължава да предлага на клиентите си трансграничен „Бизнес лице в лице” в Централна и Югоизточна Европа, но с още по-висок потенциал.

Групата ТРА става независим член на „Бейкър Тили Юръп Алайънс”и ще използва световната мрежа Бейкър Тили Интернешънъл.

Следователно всичко ще остане ново: същото дружество, същият партньор за контакт, нови възможности.