Европейската комисия създаде инструмент за прозрачност на цените на пратките в ЕС.

Компаниите в ЕС, които извършват трансгранични доставки на колетни пратки, трябва всяка година да предоставят своя публичен списък с цени, който да бъде публикуван в инструмента на ЕС.  

Една от целите на Регламента относно услугите за трансгранична доставка е да се повиши прозрачността на цените.

Регламентът изисква доставчиците с 50 или повече служители, както и доставчиците, установени в повече от една държава от ЕС, да предоставят на съответния си национален регулаторен орган национални и трансгранични цени за до 15 основни услуги за доставка на колетни пратки (в някои случаи националните регулаторни органи може да са използвали праг от 25 служители, за да отчетат определени условия в своята държава).

Какви данъци дължим, когато изпращаме и получаваме пратка

Комисията публикува тези цени тук, като ценовата информация се актуализира всяка година на 31 март.

istock
istock

Тарифите са публичните цени, които клиентът трябва да заплати за доставката на единична бройка на вътрешния пазар или в друга държава от ЕС. Те могат да бъдат намерени на уебсайта на доставчика и в списъците на публичните тарифи на доставчика.

Следва да се отбележи, че показаната цена, съобщена от доставчик на услуга за доставка на колетни пратки, може да включва определени условия и ограничения. В много случаи характеристиките на услугата за доставка на колетни пратки могат да се различават при различните доставчици.

Публикуваните цени се прилагат от 1 януари и не включват ДДС. Те се отчитат в местната валута и в евро. За конвертирането в евро се използва обменният курс, прилаган от Европейската централна банка на 31 март.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg