Фиксирана лихва от 6,7% за първата година предлага Fibank (Първа инвестиционна банка) в своите нови промоционални условия по „Свободен ипотечен кредит”.

През втората и третата година „Свободен ипотечен кредит” се предлага с фиксирана лихва от 7% (на годишна база).

Кредитът дава възможност за отпускане на 100% от стойността на недвижимия имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла.

„Свободен ипотечен кредит” може да се ползва както за закупуване на ново жилище, така и за текущи нужди като ремонт на имот.

След първата година Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава да предлага и опция за ползване на гратисен период по лихвата и главницата - до 12 месеца на всеки 5 години от срока на кредита, което дава допълнителна сигурност на нашите клиенти.

Има възможност и за още една опция - възстановяване на 1% върху главницата в края на всяка година при редовно погасяване на вноските по кредита.

Кредитът се отпуска за срок до 30 години и се предлага в лева, евро или щатски долари, като няма ограничение в максималния размер на отпуснатия кредит.

„Свободен ипотечен кредит” продължава да бъде без комисиона за предсрочно погасяване, която не се дължи и при рефинансиране от друга банка.

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага и удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца на всеки кредитополучател.