Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага нови преференциални условия по своя жилищен кредит. Предложението е с още по-ниска фиксирана лихва за първата година – от 5.5%.

През втората и третата година лихвата отново е по-ниска и е фиксирана – от 6%. Новият промоционален кредит е без комисиона за предсрочно погасяване, включително при рефинансиране от друга банка, както и няма такса за разглеждане на документите.

Кредитът се отпуска в размер до 80% от стойността на закупувания недвижим имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла, и може да се използва както за закупуване на ново жилище, така и за текущи нужди като ремонт или довършителни работи на имот.

Максималният срок за погасяване на кредита е до 30 години, като няма ограничение в максималния размер на отпусканата сума. Жилищният кредит се предлага в лева, евро и щатски долари.

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на всеки кредитополучател издаване на безплатно удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца.

Удостоверението предоставя възможност на клиентите предварително да знаят каква сума може да им отпусне банката и по този начин да се ориентират за приблизителната цена на търсения от тях имот.

Жилищен кредит с промоционални условия” вече се предлага в клоновете на Fibank и финансовите центрове на „Юнионбанк”.