Първа инвестиционна банка удължава промоционалната кампания по отпускането на потребителски кредит „За отличници”.

Максималният размер остава до 10 000 лв. (или тяхната равностойност в евро), със срок на погасяване до 5 години.

Лихвеният процент продължава да бъде фиксиран на 6% (на годишна база) за първата година от срока на кредита, като няма такса за разглеждане на искането за кредит и не е необходимо обезпечение при отпускането му.

За потребителски кредит „За отличници” може да се кандидатства във всичките 164 клона и офиса на Първа инвестиционна банка в цялата страна.

Условията по този кредит са валидни до 31.10.2011г.