Пощенска банка предлага изключително атрактивна възможност за висока доходност чрез 18-месечна инвестиция в дялове на взаимен фонд, регистриран в Люксембург. Фондът е т. нар. Специална цел, базиран на индекс от банкови акции Euro Stoxx Banks, като се гарантира 95% от главницата, дори и при отрицателно представяне на индекса, за инвестиции, направени до 20.12.2012 г.

В случай че базовият индекс на падеж е на същото ниво или по-високо от това в деня на стартиране на стратегията, инвеститорите получават доход от 7%, а в случай че базовият индекс е с доходност по-висока от 10% от първоначалната си стойност на датата на стартиране, то клиентите получават допълнителни 3%, т.е. общо 10% за периода на инвестицията от 18 месеца.

Минималната сума за инвестиране е 1 000 евро, като клиентите са освободени от входна такса. Периодът на първоначално записване започва на 20.11. 2012 г. и продължава до 20.12.2012 г. включително, като това е и дата на стартиране на инвестиционния механизъм.

Падежът на стратегията е на 13 юни 2014 г., а датата на изплащане на лихвата – 20 юни 2014 г. Ако инвеститорът задържи инвестицията си до 20 юни 2014 г., не дължи такса обратно изкупуване.

„Инвестирането във взаимни фондове е възможност клиентите да получат допълнителна доходност, по-висока спрямо стандартните депозити. Подходящо е както за хора с висока финансова култура, така и за такива, които нямат задълбочени познания за инвестициите в ценни книжа и други финансови инструменти. Индексът Euro Stoxx Banks понесе значителни корекции от максимума си през 2007 г. (-78.3%) и в момента се намира на изключително атрактивни ниски нива. Предложението е много изгодно и в съчетание с удобството за инвестиране в цялата клонова мрежа на банката, клиентите ни могат да бъдат спокойни, че печалбата им няма да бъде обложена с данък“, сподели Мартин Богданов, директор „Персонално банкиране и депозити“ в Пощенска банка.

Взаимните фондове от Пощенска банка са напълно хармонизирани с европейското законодателство, отговарят на тенденциите на пазара и покриват всички инвестиционни профили. Сред основните предимства са висока възвръщаемост, високоликвидни вложения (парите от взаимните фондове могат да се получат по всяко време при поискване от клиента), данъчни облекчения, многообразие на продукти, удобни схеми на транзакции, професионално обслужване и лесен достъп чрез клоновата мрежа на Пощенска банка в страната.