Като отчете факта, че повечето хора у нас биха искали да изплатят жилищния си кредит по-бързо, Пощенска банка добави още една функционалност към своя иновативен продукт „Спестовен жилищен кредит“. 

Новата опция дава възможност на клиентите да изплатят кредита си по-бързо, без да увеличават месечната си вноска или да правят допълнителни плащания. По този начин те могат да погасят кредита си с до 6 г. по-рано.

В допълнение към новата възможност за по-бързо изплащане, Пощенска банка стартира и промоция по лихвите на „Спестовен жилищен кредит“, която е лимитирана и ще важи само до 31.05.2014 г. 

В зависимост от размера на спестяванията на клиента в банката, лихвата по кредита ще намалява до 5.7%. Както и досега, клиентите ще могат да разполагат със спестяванията си свободно и да получават приходи от лихви по тях. 

Дори и да нямат вложения в банката, кредитополучателите ще се възползват от изключително изгодна първоначална лихва от 6.3%. Максималната сума на кредита е 500 000 лв. със срок на погасяване до 35 години. 

Водещо преимущество на представения през септември 2013 г. в България „Спестовен жилищен кредит” е автоматичното намаляване на лихвата по кредита, когато клиентите увеличават размера на спестяванията си в банката. 

Сега клиентът сам може да реши как да се възползва от лихвената отстъпка - дали да намали месечната си вноска или да я запази в същия размер, но да се възползва от предимството да изплати по-бързо кредита. 

Как може да се съкрати срока – вземаме за пример клиент, който е изтеглил кредит от 60 000 лева при промоционална лихва 6.3% за срок от 30 г. и има баланс по сметки в Пощенска банка над 10 000 лв.

С въвеждането на новата функционалност на „Спестовен жилищен кредит”, клиентът автоматично ще получи 0.4% отстъпка от лихвата си. 

Благодарение на по-ниската лихва, всеки месец клиентът ще изплаща по-голяма част от главницата по кредита, без да се увеличава размера на неговата вноска. Това ще доведе до общо намаляване на срока на изплащане с 3 г., а клиентът ще е спестил 13 820 лв. от лихви.