Пощенска банка удължава промоционалния период за кандидатстване за потребителски кредит с фиксирана лихва до 15 декември 2012 г.

През септември финансовата институция започна да предлага новия потребителски кредит с фиксирана лихва за целия срок на изплащане с първоначално обявени промоционални условия, валидни до 15 ноември 2012 г.

Банката взе решение да удължи промоционалните условия до средата на декември, за да могат бъдещите клиенти да се възползват от облекченията в таксите и по време на настъпващите празници. Клиентите, подали искане за кредит до тази дата, няма да заплащат такса за отпускане на кредит и такса за разглеждане на документи.

По този начин те кандидатстват за потребителски кредит с фиксиран лихвен процент от Пощенска банка напълно безплатно.

Фиксираната лихва дава на кредитополучателите сигурността, че независимо от икономическата и пазарна обстановка лихвените условия по кредита няма да бъдат променени и месечната погасителна вноска ще се запази без промяна по време на целия период на изплащане на кредита.

Допълнителна информация за потребителските кредити на банката можете да намерите на www.postbank.bg, тел. 0800 18 000 или в най-близкия клон на Пощенска банка.