Шестата по големина на активите финансова институция у нас - Пощенска банка удължи до 31 януари 2013 г. промоционалните условия по ипотечни кредити, съобщиха от трезора.

Офертата е за жилищни заеми в лева и евро с 2% по-ниска лихва през първата година. Предложението е валидно за нови кредити с цел покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище.

Лихвите по жилищните и ипотечни кредити започват от 4.60% през първата година на заема при ползване на допълнителни условия на пакет "Лесен живот". През останалия период на кредита лихвите са 6.60% на година.

Условията за ползване на пакет "Лесен живот" са превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, поне едно комунално плащане на месец с услугата "Универсален платец" и сключване на застраховка "Живот".

Банката дава възможност за кандидатстване без такса за разглеждане на документи. Офертата е валидна до 31 януари 2013 г. Всички желаещи да кандидатстват за жилищен кредит и чрез заявка онлайн на интернет страницата на банката. Финансовата институция отчита изключително засилен интерес към модерния канал за кандидатстване за финансиране.