Пощенска банка предлага промоция, при която при кандидатстване в периода от 15.02.2013 г. до 15.04.2013 г. за потребителски кредит в лева с минимален срок на изплащане 36 месеца, приложимият лихвен процент по кредита за първите две години от срока на погасяване е с два процентни пункта по-нисък от лихвения процент за останалия период на  кредита.

ГПР е 11,55% за потребителски кредит с превод на работна заплата в Банката, с размер 10 000 лв., за срок от 84 месеца, с променлив годишен лихвен процент 8,45% за първите 2г. с месечна вноска 158,11 лв.и 10,45% за остатъка от срока с месечна вноска 165,65 лв. Общата дължима сума по кредита е 14 278, 75 лв. с включени такси и комисиони: такса за разглеждане на искане за кредит 40 лв.; такси при отпускане на кредит - 2,95% еднократно от сумата на кредита; месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 2,50 лв.

Oпция “Флекси“ е функционалност, която дава възможност на клиентите да намаляват своите месечни вноски до 50% от текущия им размер или да пропускат плащането на вноска. Намаляване на размера на вноските по потребителски кредит с опция „Флекси“ се допуска до 2 пъти за общо не повече от 6 месеца през една календарна година и само в случай, че в рамките на същата година не е ползвана опцията за пропускане на вноска

Пропускането на плащане на вноска се допуска само веднъж за една календарна година и само в случай, че в рамките на същата година не е ползвана опцията за намаляване на вноски. Опция „Флекси“ може да се ползва при условие, че са погасени поне 3 вноски, кредитът се изплаща редовно, не е преструктуриран и размерът на вноските за остатъчния период на погасяване след промяната или пропускането на вноска не надвишава 120 % от размера на контролна вноска, изчислена на базата на първоначалния размер и срок на кредита и прилагане на текущата лихва.

За всяко намаляване или пропускане на месечна вноска е необходимо да се подаде писмена заявка в клон на банката, но не по-късно от 35 дни преди датата на плащане на вноската, която искате да промените или пропуснете.

В случай че вече сте заявили ползване на опция „Флекси“, можете да направите нова заявка след като приключи периодът на ползване на вече заявената опция. Намаляването или пропускането на месечната вноска води до пропорционално увеличаване на размера на месечните вноски в оставащия период на погасяване.

Със застрахователна програма "Защита на плащанията" Вие получавате покритие на месечната си вноска по кредита при настъпване на застрахователно събитие, защото Вашата месечна вноска може да бъде застрахована в случай на непредвидени обстоятелства като безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др.

В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

Банката си запазва правото да изиска допълнителни документи и/или поръчител.