Потребителски кредит срещу ипотека с по-ниска лихва предлага Пощенска банка - седмата по големина финансова институция на българския пазар.

За заем срещу ипотека "Активен дом" ще се кандидатства до 11 юни, като лихвите ще са с до 0.70 процентни пункта по-ниски от стандартните за кредитите в лева и евро.

Няма да има и такса за кандидатстване. Клиентите са освободени и от такса предсрочно погасяване със собствени средства след третата година.

Плаващите лихви започват от 6.75% при избор на пакет "Лесен живот", което прави 70 лв. месечна вноска за всеки 10 хил. лв.

Максималният размер на заема е 50 хил. евро или левовата им равностойност за срок до 25 години. Финансира се 70% от стойността на имота.

Опция "Флекси" позволява контролиране на месечната вноска. Чрез услугата клиентите могат да намалят с 50% или да увеличат с 200% месечната си вноска през 6 месеца от годината, или да пропуснат една вноска годишно.