С лятната оферта за потребителски кредит от Райфайзенбанк вече можеш бързо и лесно да реализираш идеите си.

Кредитът е за сума до 7 000 лв. за срок до 7 години, като е без поръчител и без превод на работна заплата в банката. Кандидатстването става само с искане и лична карта.

Лихвеният процент е фиксиран за първата година базиран на пазарен индекс 6-месечен Sofibor за оставащия срок на кредита.

Заплаща се такса за обработка на искането за кредит - 20 лева и комисиона за усвояване на кредита – 2.95% върху размера на кредита.

14.50% е фиксираната лихва за първата година. След изтичане на първата година от срока на кредита, лихвените проценти се формират на база стойността на 6-месечен SOFIBOR + посочената по-горе надбавка.

Включено е и ползване на застраховка на кредитни вноски, пакет "Живот" за срока на кредита, както и кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Пример:

Кредит в размер на 6 650.15 лева (с включена застрахователна премия за застраховка на кредитни вноски, пакет "Живот", сключена за срока на кредита ), при лихвен процент 14.50%, фиксиран за първата година и 6-мес. SOFIBOR + 12.526 процентни пункта надбавка за останалия срок на кредита, при ползване на кредитна карта с предварително одобрен лимит, ГПР: 17.31%, за срок от 7 год., месечна вноска за първата година: 126.47 лева, обща сума, дължима от потребителя 10 970.66 лева, такса за откриване на разплащателна сметка - 5.00 лева, месечна такса за обслужване на разплащателната сметка - 1.50 лева, комисиона за усвояване: 2.95% върху общия размер на кредита, такса за обработка на искането за кредит 20 лева.