Райфайзенбанк (България) удължава промоция по потребителски кредити, по време на която клиентите могат да се възползват от по-ниски лихви за кредити до 35 000 лв. 

Годишният лихвен процент е фиксиран за първата година на 7.97% за кредити със срок на изплащане до 7 години или 9.97% фиксирана лихва за първата година и 6-месечен SOFIBOR + 8.473 пункта надбавка за оставащия срок на кредита. За кредити над 7 години се прилага надбавка от един пункт над посочените лихвени проценти. 

Доходът на кредитополучателя трябва да е мин. 500 лв. и сумата на кредита да бъде мин. 5 000 лв. След изтичане на първата година от срока на кредита, Лихвените проценти се формират на база стойността на 6-месечен SOFIBOR + посочената по-горе надбавка.

Максималният срок на изплащане е до 10 години като кредитите могат да бъдат погасени предсрочно по всяко време без такса. Клиентите, одобрени за потребителски кредит получават и кредитна карта с предварително одобрен лимит, която е без такса обслужване за първата година. 

Промоцията е валидна за искания подадени от 1.04.2014 г. до 20.07.2014 г. Искането подлежи на обработка съгласно политиката на Райфайзенбанк за кредитиране на физически лица.

Райфайзенбанк си запазва правото да промени/ прекрати промоционалните условия, ако в периода на кампанията бъдат приети законодателни промени, засягащи банковата дейност.