Още два месеца клиентите на УниКредит Булбанк ще могат да се възползват от специалните условия по ипотечните кредити. До 30 ноември заемите за покупка на жилище се отпускат при плаваща лихва от 4.5% за първата година. За остатъка от срока на кредита лихвата е 6.5%. Ниските лихви важат за заемите в лева.

Решихме да удължим промоцията по ипотечните кредити заради големия интерес към този продукт, а и защото искаме да дадем възможност на повече клиенти да се възползват от специалните условия, при които могат да се сдобият със собствен дом, коментира Екатерина Кирилова, директор „Маркетинг и клиентски сегменти“ в УниКредит Булбанк.

Ипотечните кредити са без такса за разглеждане на документи и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. Начислява се такса от 0.95% при отпускане на кредита и месечна такса за управление от 0.06%. УниКредит Булбанк издава и безплатен кредитен сертификат за 6 месеца.

Сертификатът е удобство за клиентите, защото им дава възможност още по време на търсене на жилище да знаят с каква ориентировъчна сума ще могат да разполагат като кредит. Банката защитава клиентите си дори при временна загуба на доход чрез застраховка „Кредитна протекция“.

От най-ниските лихви ще могат да се възползват клиенти на банката с кредитна карта и работна заплата над 1500 лева, които ползват и други продукти по избор като Спестовен план Pioneer, животозастраховка Алианц или директна инвестиция във фондове Pioneer с минимална сума от 500 евро. Важно условие е работната заплата на кандидата за кредит и солидарния длъжник да се превежда по сметка в банката.

Например: Клиент, който отговаря на тези условия и сега вземе кредит от 50 000 лева със срок на изплащане 20 години с равни месечни вноски, ще има годишен процент на разходите от 8.16% при лихва от 4.5% за първата година и 6.5 за остатъка от срока.

Клиентите получават възможност за различни намаления в лихвата по ипотечни кредити, дори и ако отговарят само на някои от условията. Отстъпките важат за кредитите в леваи евро, като размерът на лихвения процент зависи както от вида на ипотечния кредит, така и от използването на допълнителни продукти и услуги от страна на клиентите на банката.

И през периода до 30 ноември, за който важат преференциалните условия по ипотечните кредити, УниКредит Булбанк ще възстановява до 100% от лихвеното плащане за месеца на свой клиент, довел нов клиент за ипотечен кредит.

Общият обем на ипотечните кредити е намалял с 0.5% на годишна база през второто тримесечие на тази година до близо 9.4 млрд. лв. Изтеглените ипотечни заеми от небанкови финансови институции се свиват с 12% до 566.5 млн. лв. към края на юни 2012 г. С 26.7 млн. лв. са намалели и ипотеките, отпуснати от банки. Към края на второто тримесечие техният обем се равнява на 8.8 млрд. лв.