До края на 2022 г. средният процент на свободни работни места в ЕС е исторически връх от около 3%, според ново проучване на Eurofound. В България процентът е около 1 на сто. Близо една трета от работодателите в ЕС казват, че този недостиг ограничава способността им да произвеждат и предоставят услуги. Тази борба за таланти е най-остра в Австрия, Белгия, Чехия, Германия и Холандия, където процентът е 4 на сто, въпреки че в някои сектори и професии недостигът е очевиден в повечето държави членки.

Пандемията изостри недостига, който от много години е характерен както за здравния, така и за информационния и комуникационния сектор. През 2022 г. 6% от европейските предприятия се борят да намерят специалисти по ИКТ (спрямо 2,6% през 2014 г.). Сектори, които бяха най-силно засегнати от ограниченията, свързани с пандемията – като строителството, хотелиерството и търговията на дребно – се борят да възстановят работната си сила, тъй като много бивши служители се преместиха на работа с по-добри условия на труд. За да направят нещата по-сложни, нови умения са все по-необходими, за да се стимулира зеленият и цифров преход на Европа. Това така наречено несъответствие на уменията е особено забележимо в строителния сектор, където липсата на специфични умения излага на риск амбициозните цели на държавите членки за въглеродна неутралност.

Изследванията на Eurofound показват, че много страни са предприели стъпки за справяне с тези проблеми чрез по-силни политики на пазара на труда и мерки за образование и обучение, насочени към уменията и професиите, търсени на пазара на труда.

Мерките включват засилване на обучението за дигитални умения, предоставяно в училищата и предлагано на търсещите работа – в случай на млади безработни хора, често под формата на иновативни интензивни курсове за обучение, известни също като „дигитални учебни лагери“, за обучение на следващото поколение програмисти и уеб дизайнери.

В строителния сектор все повече и повече се набляга на специфичните умения, необходими за устойчивото ново строителство и преоборудването на домове и търговски помещения.

В сектора на здравеопазването се предлагат специализирани и текущи курсове за обучение, за да се помогне за справяне с пропуските в уменията, особено очевидни в редица медицински специалности, гериатрични и психични грижи.

istock
istock

Решението не е само в уменията, а в качеството на работата

Но тук не става дума само за умения. Доказателствата показват, че подобни мерки често не са достатъчни за решаване на проблема с недостига на работна ръка, тъй като несъответствията между уменията са само една – макар и важна – част от явлението. За да се справим ефективно с недостига, трябва да отидем отвъд уменията и да разберем напълно причините за липсата на предлагане на работна ръка.

Пенсионери отказват да работят

Анализ на данни от Европейското телефонно проучване на условията на труд (EWCTS) 2021 показва, че недостигът на работна ръка е особено разпространен в сектори с лошо качество на работата – измерено чрез индекс, който сравнява „изискванията на работа“ (физически и психологически рискове, интензивност на работата и други) с „ресурси за работа“ (като гъвкаво работно време и възможности за обучение). Той установява, че секторът на здравеопазването е „най-напрегнат“, следван от транспорта, селското стопанство, търговията и хотелиерството – всички сектори изпитват значителен недостиг на работна ръка (предимно на сезонна основа в селското стопанство). Отслабването на пазара на труда – разликата между обема на работата, желан от работниците, и действителния обем на наличната работа – беше на най-ниското си ниво от десетилетие в края на 2022 г., отново с вариации между отделните държави.

Заплащането и условията на труд играят решаваща роля
 
Повечето от мерките за справяне с недостига в здравеопазването и дългосрочните грижи са насочени към заплащането и условията на труд. Това работи до известна степен; някои подобни инициативи са помогнали за задържането на квалифицирани работници в страните от Централна и Източна Европа. Но не винаги е достатъчно да се привлекат работници в отдалечени градове и села, където по-лошата здравна инфраструктура и други фактори за качеството на живот, като например по-ограниченото предоставяне на образование, могат да действат като възпиращ фактор. Въпреки че специфичните плащания за привличане на здравни специалисти в такива региони са показали известно въздействие (например в България и Латвия), съсредоточаването само върху заплащането често е недостатъчно без други интервенции за повишаване на привлекателността на условията на труд и живот – хората искат и по-голяма автономия над работно време, достъп до обучение, перспективи за кариера и да вършат работа, която действително намират за смислена.

istock
istock

Половата сегрегация също играе роля
 
Друга особеност на секторите, които изпитват недостиг, е, че те са силно разделени по пол, както и професиите в тези сектори. Здравеопазването е силно доминирано от жени, докато сектори като информация, комуникация и строителството са силно доминирани от мъже, въпреки че обратното може да е така за конкретни професии (хирурзите са предимно мъже, например). Справянето с дисбаланса между половете на работното място трябва да бъде приоритет, както и усилията за насърчаване на жените, които са извън пазара на труда, да започнат работа. Анализът на изоставането на пазара на труда и нивата на заетост на жените, както и на хората с увреждания и мигрантите от трети страни показва, че дори и на ограничените пазари на труда съществува неизползван потенциал. Стимулирането на такива групи обаче често изисква мерки извън обучението или заплащането: то изисква разбиране на пречките пред интеграцията и как да се справят с тях. Обикновено изисква мерки за предоставяне на грижи и баланс между професионалния и личния живот, както и по-голям акцент върху признаването на квалификации, придобити в чужбина, и помощ за преодоляване или справяне със здравословни проблеми.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg