Европейската комисия се отказа от въвеждането на единна минимална заплата.

Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички, се казва в становище на комисията.

Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби.

Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране.

За целта комисията започва първия етап на консултации със социалните партньори - предприятията и профсъюзите - по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.

istock
istock

Комисията иска да знае дали социалните партньори смятат, че са необходими действия от страна на ЕС, и ако това е така — дали желаят да ги договорят помежду си, се казва в становището.

ЕК представи съобщение относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени.

В него се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права.

Минималната заплата в Англия скача

Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия през 2020 г. включват:

- Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС;

- Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането;

- Актуализирана европейска програма за умения;

- Актуализирана „Гаранция за младежта“;

- Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи;

- Зелена книга относно застаряването;

- Стратегия за хората с увреждания - Демографски доклад;

- Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg