30% от анкетираните фирми планират да наемат нови служители, докато 13% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. Това показва анкетата за бизнес средата в България на Германо-българската индустриално-търговска камара сред своите членове. В голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия и германски инвеститори в България.

Увеличава се удовлетвореността по отношение цената на работната ръка, където 43% от компаниите са доволни или много доволни. За сравнение с последните резултати от анкетата през 2019 г. доволните участници в анкетата са били 39%. 51% от компаниите изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници, като едва 19% са доволни от качеството на академичното образование и само 17% са доволните от качеството на професионалното образование.

На въпроса „Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?“ 53% от анкетираните фирми отговарят, че те ще останат без промяна. 97% от запитаните посочват, че биха избрали отново да инвестират в България, като 41% смятат страната ни за атрактивно място за инвестиции.

Едва 7% от участниците оценяват икономическата обстановка в България като добра. За сравнение в проведената последно през 2019 г. анкета делът на оптимистично настроените е бил 25%. 52% от анкетираните фирми не очакват промяна на развитието на българската икономика през тази година. 48% оценяват настоящата ситуация в бранша като задоволителна и също толкова от анкетираните са посочили, че очакват задоволително развитие в бранша през тази година в сравнение с предходната. Оптимистична е прогнозата, че почти половината от участниците в анкетата (48%) оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

istock
istock

55% от анкетираните посочват „недостигът на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите, като тази липса води след себе си увеличаване на разходите за работна ръка посочват 60% от анкетираните. В тази сфера са необходими реформи и въвеждането в България на елементи от наложилата се в Германия система за дуално професионално обучение и адаптирането към нуждите на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области.

Какви работници търсят работодателите

25% от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България. 54% оценяват нивото като средно. Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в Европейския съюз – 87%. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута. 67% от запитаните желаят въвеждането на еврото, 18% са на противоположното мнение.

istock
istock

Относно състоянието на инфраструктурата страната ни се нарежда на 10-то място сред 16-те държави от Централна и Източна Европа. За пореден път най-голямо е недоволството на компаниите в борбата с корупцията и престъпността. Цели 81% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и в тази област е необходимо да се положат повече усилия. 70% от анкетираните са много недоволни или недоволни от непрозрачността при обществените поръчки.

Доверието в публичната администрация намалява, където доволни са 15%, в сравнение с 2019 г., когато доволните са били 23%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е под средното за Централна и Източна Европа съответно – 12% и 10%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg