Работодателят дължи обезщетения на работника си, когато прекрати трудовия му договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (намаляване на обема на работа).

И при двете основания прекратяването на договора става с предизвестие и ако работодателят не спази срока на предизвестието, възниква право на обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие).

При оставане без работа в резултат на прекратяването възниква право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.

Обезщетението се изплаща от работодателя на работника или служителя, който е останал без работа или е постъпил на работа след прекратяването с по-ниско трудово възнаграждение.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

istock
istock

С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. По реда и при условията на чл. 224 от КТ работодателят дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Ако ви съкратят и по двата члена имате право на пълно обезщетение от Бюрото по труда. То е в размер на 60% от средномесечното ви възнаграждения за последните 24 месеца.

Как да се регистрирате през компютъра в Бюрото по труда

Или сумата от последните ти 24 заплати за последните последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи средномесечното възнаграждение.

След това тази сума се разделя на 21 работни дни, за да се намери среднодневното ти възнаграждение за този период.

istock
istock

Например - Ако сте получавал всеки месец по 1 100.00 лв. брутно възнаграждение (вкл. клас за прослужено време, всички осигуровки и данък), то за последните 24 месеца сумата от възнагражденията ти ще е 26 400 лв., а средномесечното ти възнаграждение за периода – 1 100 лв.

Среднодневното ти възнаграждение за този период ще е:  1 100лв. / 21 дни = 52.38 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер на 60% от среднодневното ти възнаграждение (или среднодневния ти осигурителен доход, но не повече от максималния осигурителен доход 3 000.00 лв.), върху което са внесени (или са дължими) вноски за фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg