Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда" (ГИТ) използва повода във връзка с удължаването на действието на временната закрила на украинските граждани с една година, за да напомни, че българските работодатели, които искат да наемат работници и служители от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство. 

Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Около 30 украинци са наети на работа в Северозапада

С друго Решение, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г. Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

istock
istock

По отношение на трудовото законодателство решенията дават възможност работодателите да продължат да наемат лесно украински граждани, получили временна закрила у нас. Остава ангажимента на работодателите да информират Инспекцията по труда за наетите украински граждани, като граждани от трети държави, съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Главна инспекция по труда разработи в помощ на украинските граждани, търсещи работа в България брошура с информация за основни трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др., както и с документите, които е задължен да им предостави работодателят преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

На електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg експертите отговарят своевременно на зададените въпроси, за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg