Равнище на регистрираната безработица в страната от 5.2% отчита през юли административната статистика на Агенция по заетостта. Така в разгара на летния сезон през месеца се наблюдава леко повишение на безработицата от 0.2 процентни пункта спрямо предходния юни.

Агенция по заетостта отчита съответно и ръст в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. В края на месец юли те са общо 147 596, което е с 5 086 лица повече от месец юни.

През юли се засилва и активността за регистрация в бюрата по труда. Регистрирани са нови 21 512 безработни. Те са с 1 937 повече от предходния месец и с 1 150 повече спрямо регистрираните през юли 2022 г. Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, макар че при тази група се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 21% на търсенето на услугите на Агенцията.

Увеличава се и броят на активираните през юли неактивни лица на пазара на труда
. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, за месеца активираните са общо 4 166.

Сериозен ръст на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни

При броя на започналите работа през юли административната статистика на Агенция по заетостта отчита намаление – през месеца те са 10 212 при отчетени 14 176 през юни. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 379 пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 21.2%, следват тези в търговията – 12.7%,  хотелиерството и ресторантьорството – 7.5%, държавното управление – 6.4%,  строителството  и селското стопанство с по 5.5%, и други. Близо 780 безработни пък започнаха работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта.

istock
istock

689 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 220 по програми и мерки за заетост и 469 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 184 безработни и заети са включени в различни обучения, а 223 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месеца в бюрата по труда са заявени 9 026 свободни работни места на първичния пазар, при 11 325 през юни 2023 г. В реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.1%), образованието (18.3%), търговията (11.1%), следват държавното управление (8.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%) и административните и спомагателните дейности (6.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през юли са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg