Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  - Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.
Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

1.            Осъществяване на продажби по електронен път

2.            Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда

3.            Работа с електронни таблици

4.            Задаване на стратегия за дигитализация

5.            Работа с бази данни

6.            Решаване на проблеми с отдалечен достъп

7.            Работа със софтуерни системи за комуникация

8.            Търсене на данни и информация в дигитална среда

9.            Използване на информационни системи за управление на документооборот

10.         Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси

11.         Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание

12.         Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).

13.         Разработване на дигитални маркетинг стратегии

14.         Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.

15.         Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности

16.         Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства

Държавата ще обучава възрастни на работа с компютър

17.         Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)

18.         Онлайн набиране и подбор на персонал

19.         Работа със софтуер за текстообработка

20.         Създаване на презентации с електронни инструменти

istock
istock

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите:

1.            Хотелиерство;

2.            Ресторантьорство;

3.            Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;

4.            Производство на растителни и животински масла и мазнини;

5.            Производство на мляко и млечни продукти;

6.            Производство на други хранителни продукти;

7.            Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;

8.            Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

9.            Производство на основни химични вещества;

10.         Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове;

11.         Производство на електрически съоръжения;

12.         Производство на превозни средства, без автомобили;
13.         Производство на мебели;

14.         Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;

15.         Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;

16.         Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg