През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни).

В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите - с 16.3%, и в строителството - с 19.3%, сочат данните на НСИ.

За работа на прикрити трудови договори, предупреди бизнесът

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Други дейности“ - с 20.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 20.6%, и „Строителство“ - с 19.3%.

istock
istock

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 15.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22.1% за „Други дейности“ до 10.9% за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase